Make your own free website on Tripod.com

1 World 2 Travel
Argentina
Bevolking
INDEX
NOTENDOP
INTRODUCTIE
LANDSCHAP
ANDES & RIVIEREN
KLIMAAT
FAUNA
POLITIEK
ECONOMIE
GESCHIEDENIS
HISTORISCHE FIGUREN
GASTRONOMIE
TAAL & VOLK
CULTUUR & RELIGIE
COMMUNICATIE
STEDEN & SITES
SPORT
PRAKTISCHE REISTIPS
WOORDENBOEK
LINKS
ZUID-AMERIKA
Negen Argentijnen op tien bezitten Europese stamboom
Tussen 1970 en 1980 groeide de bevolking met ongeveer 20 %. Verwacht wordt, dat er omstreeks de eeuwwisseling zowat 37 miljoen Argentijnen zullen zijn of n op de twee stuks vee, die het land rijk is.
Gezien de geografische diversiteit zijn er grote verschillen inzake de bevolkingsdichtheid.
In Buenos Aires zijn er 14.000 inwoners per vierkante kilometer, in de provincie Santa Cruz is dit slechts 0,5 per vierkante kilometer. Ruim 93% van de bevolking is van Europese afkomst.


Een op drie jonger dan 14
Spanjaarden en Italianen waren dominerend in de migratiegolven. Maar de oceaan werd ook overgestoken door grote aantallen Fransen, Britten, Duitsers, Russen, Polen, Syrirs, terwijl ook Zuidamerikanen uit andere landen uitweken.
De grote meerderheid van de Argentijnen is de blank van huid.
Zoals in de meeste Zuidamerikaanse landen lopen er uiteraard ook hier mestizos (mestiezen) rond, mensen met blank en indiaans bloed. Hun aantal ligt echter lager in Argentina dan in de andere landen.
En Argentijn op drie is jonger dan 14 jaar.
Van de oorspronkelijke indianenbevolking leven er in het noordwesten nog Quetchouas en Aymaras. Ook de gaucho's vormen een ras apart met hun normen voor moed, vriendschap en individuele vrijheid.


Belangrijkste steden (info 1990)
Buenos Aires 11.382.002 Federale districtshoofdstad
Cordoba 1.134.086 Fabrieksnijverheid
Rosario 1.071.384 Rivierhaven
La Plata 644.155 Hoofdstad prov. Buenos Aires
Mar del Plata 523.178 Badstad
San Miguel de Tucuman 626.143 Fabrieksnijverheid
Salta 265.632 Koloniaal centrum
Mendoza 728.966 Wijnstreek

Kiosco's in elke straat
In het dagelijkse leven van de Argentijnse stedeling zijn de kiosco's moeilijk weg te denken. Dat zijn kleine winkeltjes waar hij sigaretten, snoep of drank vindt. Men kan er in feite van alles wat vinden.
Deze kiosco's zijn meestal amper 5 tot 10 m groot en men raamt hun aantal op 130.000 in het hele land.
Een juist getal geven, kan niemand: velen beproeven hun geluk met dergelijke zaken en velen "komen en gaan".
In het centrum van Buenos Aires alleen al zouden er 10.000 zijn.
In de sjiekere wijken zijn er ook luxe-kioskjes, die ingevoerde produkten verkopen als bier, chocolade en koekjes.


Onderwijs en gezondheid
De Spaanse invloed is enorm groot gebleven, maar deze erfenis van meer dan twee eeuwen bezetting, werd toch benvloed door de Europese migratiestromen, die in de tweede helft van vorige eeuw op gang kwamen. Vooral de Italianen speelden hierin een belangrijke rol.
In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de geschiedenis van "de natie". Zij wordt ook ten dele gesymboliseerd door de gaucho. Op cultureel vlak staat Frankrijk model. Alleen in de folklore en de volkskunst is er een merkbare invloed van de autochtoonse volkeren, de indianen.

8 miljoen studerenden
Het lager onderwijs is kosteloos en verplichtend van 6 tot 14 jaar. Dat onderricht wordt door zowat 5 miljoen jongeren gevolgd. Zowat 2 miljoen anderen studeren in het middelbaar onderwijs, terwijl bijna 1 miljoen studenten zijn ingeschreven in universiteiten en hogescholen.
Met 95 % geletterden haalt Argentina n van de hoogste scores in het Latijns-Amerikaanse gebied.
Het land telt 24 universiteiten. De belangrijkste is die van Buenos Aires, die werd opgericht in 1821. Er is sedert 1958 ook een katholieke universiteit en ook steden als Cordoba, Bahia Blanca, La Plata, Mendoza, Rosario en San Miguel de Tucuman herbergen een universitair onderricht.
De universiteit van Cordoba is de oudste. Zij dateert van 1613.


Goede geneeskunde
Het Nationaal Instituut voor Sociaal Welzijn dagtekent van 1944. Gezondheidszorg wordt meestal gewaarborgd via de vakbonden. Niet-werkenden kunnen een beroep doen op de kosteloze ziekenhuizen.
Argentina kent een degelijke tot goede geneeskunde. Vooral in de grote wooncentra. Nog altijd worden inspanningen geleverd om de geneeskunde ook op het afgelegen platteland verder uit te bouwen.


Gaucho's, paisanos, peones en de compara
Ten minste tweemaal per jaar worden de schapen geschoren en moeten zij een bad nemen. Meestal gebeurt dit tussen oktober en januari.
Op dat ogenblik trekken de compara er op uit. Dat zijn ingehuurde arbeidskrachten die van estancia tot estancia reizen om de dieren te komen scheren
Deze "reizende kappers" leiden een nomadenbestaan en slapen onder de sterrenhemel.
Vroeger werd de wol vervoerd met door ossen getrokken karren. Nu zijn dat uiteraard trucks geworden.
Na de scheerkarwei herneemt het dagelijkse leven van de gaucho's, die zich in zuidelijk Patagonia zelf als paisanos bestempelen. Te paard rijden zij grote afstanden om schapen en grond te verzorgen. Hun enige bezittingen zijn een paard, een zadel (recado), een lang mes (facon) en een poncho.
Ook de peones blijven dan achter. Zij vormen de niet-geschoolde arbeidskrachten in de estancia.
In Argentina heeft het begrip peone echter geen denigrerende betekenis.


ARGENTINA
Main Page
...

ZUID-AMERIKA
Main Page


  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed