Make your own free website on Tripod.com

1 World 2 Travel
Cuba
Literatuur

Green en Hemingway, ‘the men from Havana’


ERNEST HEMINGWAY
(1899-1961)
Omdat er eigenlijk niets te doen valt in de wereld handelt de mens volgens een kunstmatige kode. De wereld is roerloos en leeg. De dood loert voortdurend. De mensen zetten zich schrap tegen het geweld en die houding krijgt vorm met jagen, liefhebben, boksen, vissen, diepzeeduiken, drinken, stierengevechten en... oorlog. Oorlog is oorlog ! Een gevangen vis wordt opgevreten door andere vissen.
Hemingway kroop zelf diverse keren door het oog van de naald: zwaar gewond tijdens Wereldoorlog I, zwaar gewond tijdens de Spaanse burgeroorlog wanneer een granaat zijn hotelkamer uteenrijt, door een taxi omvergereden tijdens Wereldoorlog II en in 1954 overleeft hij een vliegtuigcrash.
Hij sterft op 2 juli 1961. Zelfmoord.
Hemingway was afkomstig van Oak Park (Illinois, USA) waar hij op 21 juli 1899 geboren werd. Eerst werd hij journalist bij de Kansas City Star en vervolgens gaf hij zich op als vrijwilliger voor het vervoer van de gewonden in Italië tijdens Wereldoorlog I. Hij geraakte zelf zwaar gewond.
Nadien toog hij voor de Toronto Star naar Parijs. Vervolgens zwierf hij rond in Florida, Spanje en Afrika om in 1936 deel te nemen aan de Spaanse burgeroorlog. Tijdens Wereldoorlog II ging hij als reporter mee met de Amerikaanse troepen, maar vocht hij ook.
Zij belangrijkste werken zijn: A Farewell to Arms, Death in the Afternoon, The Snows of Kilimanjaro, Green Hills of Africa, For Whom the Bell Tolls, Men at War. Hij won de Pulitzer-prijs voor fictie met The Old Man and the Sea, het verhaal over een oude ...Cubaanse visser, genaamd Santiago.


GRAHAM GREENE
(1904-1991)
Met Our Man in Havana scoorde deze auteur voorzeker. Net als enkele van zijn andere romans, zoals The Third Man en The Comedians, werd dit verhaal verfilmd. De Britse novellist, die op 2 oktober 1904 geboren was te Berkhamsted (Hertfordshire) koos voor zijn verhalen altijd exotische plaatsen. Zijn karakters krijgen de lokale sociale, politieke en psychologische geladenheid mee. Het “Kwaad” is altijd aanwezig. In 1982 publiceerde hij nog Monsignor Quixote, een roman waarin het katholicisme en het marxisme met elkaar worden geconfronteerd.
Greene had zich in 1926 tot de rooms-katholieke godsdienst bekeerd en zou later beroepshalve, maar ook als reiziger kennis maken met de opkomst en de groei van het communisme, de wereldoorlog, de koude oorlog en de spanningen wereldwijd. Zo werden zijn romans onder meer gesitueerd in Mexico, Cuba, Afrika, Haďti, Vietnam, Istanbul.
Greene kreeg zijn opleiding aan de Oxford-universiteit. Van 1926 tot 1929 werkte hij voor de London Times en in 1935 is hij filmcriticus voor de Spectator, en gezaghebbende uitgave. In 1940 wordt hij er hoofdredacteur voor de sectie literatuur.
Greene was echter geen kantoormannetje. In 1942 vertrekt hij voor twee jaar naar westelijk Afrika om er voor het Brits ministerie van buitenlandse zaken te werken. Na Wereldoorlog II ontpopt hij zich tot een wereldreiziger.
Benevens de eerder vernoemde romans is hij ook de auteur van This Gun for Hire, Stamboul Train (in sommige uitgaven: Orient Express, The Power and the Glory, The End of the Affair, The Quiet American, The Honorary Consul, The Complaisant Lover, The Human Factor.
Grahame Greene stierf op 3 april 1991 in het Zwitserse Vevey.


Lees tevens:
Revolutionairen op het ritme van de guajiraCUBA
Main Page
teller


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed