Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Egypte
Geschiedenis XIV
PtolemeeŽrs leveren de faraos
Cleopatra, minnares van Romeinse keizers en veldheren

Tijdens de Hellenistische tijd, tussen 323 en 30 voor de geboorte van Christus, werden Egypte en LibiŽ overheerst door de PtolemeeŽrs.

Zij namen de plaats van de farao's over een regeerden vanuit Alexandria. De gewoonten van de farao's namen ze eveneens over.
De stichter van de dynastie was Soter. Hij liet zich Ptolemeus I noemen en was veldheer geweest tijdens de zegetochten van Alexander de Grote. Ptolemeus I stichtte in Alexandria de cultus van Serapis en inviteerde kunstenaars en geleerden aan zijn hof. Ptolemeus III Euergetes (280-222) breidde het Egyptische Rijk uit tot de Eufraat, maar onder de volgende PtolemeeŽrs nam de invloed van Rome toe.
Ptolemeus XIII en XIV waren beiden met Cleopatra gehuwd. Zij waren ook broers.
Van Cleopatra VII wordt aangenomen dat ze in Alexandria is geboren in 69 en daar op 10 augustus in 30 voor onze tijdrekening zelfmoord pleegde. Zij besteeg de troon in 51, samen met haar broer Ptolemeus XIII, maar werd in 48 door haar regenten verdreven.
De "koningin der koninginnen" was slim, sluw, ambitieus en verleidelijk was. Zij wilde van Egypte opnieuw een grootmacht maken.
Toen Julius Caesar De Egyptische hoofdstad Alexandria bezette kwam hij terecht in de machtsstrijd tussen Ptolemeus XII en zijn zuster Cleopatra. Hij versloeg Ptolemeus en schonk Cleopatra de troon. Beiden werden minnaars. In 47 werd hun telg Caesarion geboren.
Na de moord op Caesar werd Cleopatra van 41 af de minnares van Marcus Antonius. Hem gaf ze drie kinderen. Toen de Romeinse senaat, onder impuls van Octavianus Cleopatra de oorlog verklaarde, volgde in 31 de Slag om Actium. Enkele maanden later maakte ze een einde aan haar leven.
Toen in 44 Caesar werd vermoord bleek die Gaius Octavius (geboren in 63 in Rome) te hebben aangewezen als opvolger. Zijn moeder was een zuster van Caesar. Hij moest een Mars op Rome ondernemen om zijn rechten te laten gelden. Hij versloeg Marcus Antonius tijdens de Slag om Actium en werd gekroond als Gaius Julius Caesar Octavianus.
Na de zelfmoord van Marcus Antonius en Cleopatra werd Egypte een kroondomein. In 27 liet hij zich de titel Augustus aanmeten. Onder Augustus bloeide de bouwkunst als nooit voorheen.
De Romeinen zouden 400 jaar de baas blijven en na de splitsing van hun rijk kwam Egypte in 395 onder Byzantijnse heerschappij te staan.
In 641 zou de islam aanrollen. Amr Ibn al-As nam de macht over en van dit ogenblik af zou het lot van Egypte door de Arabieren worden bepaald.
Grieken en Romeinen die in Egypte kwamen wonen, namen de Egyptische erediensten nog over, maar toen het christendom kwam was het afgelopen met "Amon en Co". Door de Romeinen onderdrukt, zocht de bevolking haar heil in de nieuwe leer.
Volgens de legende werd de kerstening ingezet door de evangelist Marcus. De Kopten eren hem nog steeds als stichter van hun kerk. Alexandria werd het religieuze centrum.
Rome vervolgde en vermoordde de christenen tot die in 313 (Edict van Milaan) vrij hun geloof mochten gaan belijden. De Koptische afscheiding zou pas volgen omstreeks 451, na het 4de concilie van Chalcedon.
De Kopten weigerden de dubbele natuur van Jezus te aanvaarden. Hun kerk is nog steeds de grootste christelijke kerk van het Midden-Oosten. Tot de dood van Cleopatra, de laatste der PtolemeeŽrs, in 30 voor onze tijdrekening zou de Griekse cultuur het hele Nabije Oosten bevruchten en al dan niet vermengd geraken met de beschaving van PerziŽ, Judea, Egypte en SyriŽ.
Het Hellenisme was echter geboren en bloeide en Grieks werd de universele taal van het Middellandse Zeegebied. En van de vele steden, die Alexander de Grote gesticht had, groeide het Egyptische Alexandria uit tot de grootste haven en het belangrijkste cultuurcentrum van de ĎMare Nostrumí.

Zon is het centrum
De stad van Alexander werd gebouwd volgens een streng geometrisch plan, zoals Pireus voordien. Zij bevatte een reusachtig gymnasion - een sportschool waar ook filosofen doceerden - en zelfs een kunstmatige heuvel die volledig gewijd was aan de god Pan. De hoofdstraat van Alexandria was dertig meter breed en vijf kilometer lang.
Er werd ook een grote bibliotheek gesticht waarin vrijwel de volledige literatuur van de oude wereld werd bewaard.
Het was ook in deze stad dat de wiskundige Euclides - ten tijde van Ptolemeus I - de grondslag legde van de elementaire meetkunde.
Ook de astronoom Aristarchus kwam hier tot de bevinding dat de zon - en niet de aarde - het centrum van ons universum vormt.
In de 3de eeuw lukte Eratosthenes, de bibliothecaris van het museum (het mouseion waar dichters, natuuronderzoekers, bibliothecarissen, handwerkslieden en beeldende kunstenaars elkaar ontmoetten) erin om met vrij eenvoudige instrumenten de omtrek van de aarde te berekenen.


TERUG
VERDEREGYPTE
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed