Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Egypte
Geschiedenis XXII
Economie
"Alle ministeries mogen verdwijnen behalve dat van irrigatie"

In 1961 werd het economisch leven van het land door Nasser “gesocialiseerd”. De overheid nam de controle over van banken, verzekeringen, buitenlandse handel en de meeste fabrieken.

De fellah’s zijn goed voor zowat 40 procent van de arbeidende bevolking, die geraamd wordt op 17,5 miljoen. Tot driemaal toe werd de oppervlakte beperkt, die men mag bewerken. Het maximum is nu 20 hectare.
De regering verdeelde de grond over de boeren. Niemand wordt echter eigenaar. Alles blijft aan de staat toebehoren, die ook toezicht uitoefent op de irrigatie.
Egyptenaren zeggen sarcastisch:
“Men kan in dit land gerust alle ministeries afschaffen, behalve dit van de irrigatie”.
Dank zij de twee en soms drie oogsten, die de dam van Aswan mogelijk maakte, is de cultiveerbare oppervlakte toegenomen tot twaalf miljoen hectaren. De bemestingsgraad is echter ook verontrustend gestegen en bedreigt de goede werking van de irrigatiekanalen.
Bovendien neemt het gevaar toe dat de grond uiteindelijk uitgeput geraakt. De belangrijkste producten van de landbouw zijn katoen maïs en suikerriet.
Ook de productie van gerst, rijst en tomaten is behoorlijk groot.
De veestapel bestaat uit 3,5 miljoen runderen, 2,5 miljoen buffels, 5 miljoen schapen, 4,5 miljoen geiten, 2 miljoen ezels en 35 miljoen kippen.
De industrie stelt 22% van de arbeidsbevolking tewerk.
De visvangst is vrij belangrijk, maar beperkt zich grotendeels tot de meren van de Nijldelta. Een visnijverheid wordt ontwikkeld in het Nassermeer bij Aswan.
Petroleum is het belangrijkste mineraal product van het land met zowat 43 miljoen ton per jaar. De olie wordt gewonnen in de omgeving van El-Alamein en in de Golf van Suez. De totale lengte van de oliepijpen bedraagt 1171 kilometer. Iets minder dan de helft hiervan dient voor het transport van aardgas.
Egypte heeft ook een productie van aardgas, die goed is voor 6,5 miljard kubieke meter. Andere grondstoffen zijn fosfaat, ijzer en zout. In 1991 werd in de omgeving van Aswan ook uranium gevonden. Sinds de voltooiing van de Aswan-dam kan Egypte rekenen op een grote capaciteit inzake thermale energie. Voor de dam er stond bedroeg de productie 6,3 miljoen kilowatt. Nadien 32,5 miljoen!
Op industrieel vlak is de katoennijverheid de grootste met 300000 ton per jaar. Verder is de fabricatie van jute, geraffineerde suiker, zwavelzuur, papier, cement en landbouwproducten. Egypte fabriceert ook autobanden.
De belangrijkste handelspartners van het land zijn de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Frankrijk en Japan. Egypte voert vooral olie en katoenproducten uit. Voor voedingswaren is het grotendeels op invoer aangewezen.
De diensten (de staatsambtenaren inbegrepen) zijn goed voor 38% van de arbeidsbevolking.
De officiële werkloosheidsgraad schommelt rondom de 10%.

Transport
Het spoornet is 5350 kilometer lang en hoort toe aan de staat. Slechts 42 kilometer zijn geëlektrificeerd.
De hoofdlijn loopt van Alexandria naar Aswan.
De Nijl is een belangrijke bevaarbare waterweg en er is ook een 1160 kilometer groot net van kanalen. De totale lengte van de bevaarbare waterwegen bedraagt 3500 kilometer. Hierin is het 193,5 kilometer lange Suezkanaal opgenomen.
De Egyptische handelsvloot telt 161 schepen van meer dan 1000 ton en de belangrijkste havens zijn Alexandria, Al Ghardaqah, Aswan, Asyut, Bur Safajah, Damietta, Marsa Matruh, Port Said en Suez. Het Suezkanaal levert jaarlijks tolgeld op.
Ook de 18000 kilometer aan irrigatiekanalen worden voor het transport aangewend.
Van de 64.000 kilometer aan autowegen zijn 49.984 kilometer geasfalteerd. EgyptAir is de nationale luchtvaartmaatschappij en is eveneens in staatshanden, maar van het jaar 2000 af werden voorzichtige privatiseringsstappen ingezet.
Er zijn 89 vliegvelden.
Hiervan zijn er 70 geasfalteerd en bezitten er 11 een piste die langer is dan 3000 meter en zijn er 39 met een piste van 2500 meter.


TERUG
VERDEREGYPTE
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed