Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Egypte
Onderwijs & Gezondheid
Analfabetisme blijft een probleem
Tapijtenscholen en Bilharziosis, de dodelijke ziekte uit de Nijl

Het onderwijs is kosteloos van 6 tot 12 jaar. Slechts 45 procent van de bevolking is geletterd. Dat is al een hele verbetering, vermits begin van de jaren vijftig de bevolking voor tachtig procent analfabeet was.

Na de lagere school kunnen leerlingen een voorbereidende opleiding volgen voor het middelbaar onderwijs of overstappen naar een opleiding die hen klaarstoomt voor de landbouw- of technische vakken.
Zo kunnen boerenkinderen bijvoorbeeld terecht in de zogeheten tapijtenscholen, waar ze een halftijds onderricht genieten. Sommigen zien hierin natuurlijk een vorm van kinderarbeid, mede omdat voor sommige weeftechnieken ‘dunne vingertjes’ een vereiste zijn en de vergoedingen uiteraard niet in verhouding tot de verkoopprijzen liggen.
In het middelbaar onderwijs zijn er eveneens twee richtingen. De leerlingen kunnen er lessen volgen die afgestemd zijn op een verdere universitaire opleiding of op een technische specialisatie.
Egypte bezit zowat 15.000 lagere scholen met 6 miljoen leerlingen. Nog eens 4 miljoen anderen volgen het middelbaar onderwijs.
Voor de opleiding tot leerkrachten zijn er 1 miljoen ingeschreven.
Er zijn dertien universiteiten, waarvan drie in Cairo. De Ayn Shams University telt 100.000 studenten en de University of Cairo 76.000.
Er is tevens de American University of Cairo. Ook Alexandria heeft een grote universiteit binnen haar muren.


Bilharziosis, ook een ziekte van de Nijl
Het land telt iets meer dan 110.000 ziekenhuisbedden en kan rekenen op 28.000 geneesheren voor 60 miljoen inwoners. Inspanningen werden geleverd om vooral het platteland een betere infrastructuur te geven door “gecombineerde zorgencentra” , waar telkenmale zowat 20.000 mensen kunnen aankloppen.
Deze centra bezitten echter ook opvoedkundige en adviserende taken.
Egypte boekte wel belangrijke successen in de bestrijding van cholera, pokken en malaria, maar het parasitisme van de Bilharziozis blijft erg verspreid.
Bilharziosis of Schistomiasis is een wereldwijde infectie, die door het water wordt veroorzaakt, en die de dood tot gevolg heeft indien een tijdige behandeling uitblijft.
De larven, Miracidia, dringen via een slak het lichaam binnen en nestelen zich onderhuids. Via de bloedkanalen verspreiden zij zich en leggen eieren.
Er bestaan drie gekende soorten, de Amerikaanse Schistosomiasis Masoni, de Japanse Schistosomiasis Japonica en de Egyptische Schistosomiasis Haematobium. De Egyptische ‘dader’ werd in 1851 ontmaskerd door de Duitse dokter Theodor Bilharz en wordt daarom ook Bilharziosis genoemd.
Vooral baders kunnen er door getroffen worden. Bloed in de urine is het eerste signaal.


EGYPTE
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed