Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Egypte
Nijl en Landschap
Fauna en flora
De Berg van Mozes, de papyrus en de zes regendagen

Egypte bestaat uit drie delen. Neder - of Noord-Egypte, met de Nijldelta, ten noorden van Cairo. Verder Midden-Egypte, dat loopt van Cairo tot Assiut en Opper-Egypte, dat zich uitstrekt van Assiut tot Aswan.

De Aswan-dam, die het debiet van de Nijl in bedwang houdt, leidde tot een grotere landerosie bij de kusten langs de Middellandse Zee. Het Nijldal ligt in deze drie delen.
Naar het zuiden toe wordt het Nijldal, uitgesneden in een kalkbodem, smaller en onder Aswan bestaat de bodem uit graniet. De Nijl baande zich er een weg doorheen bergachtige rotsgebieden, die watervallen en stroomversnellingen beïnvloedden.
Ten noorden van Cairo stroomt de Nijldelta met zeven armen de Middellandse Zee in.
Ten westen van de Nijl ligt de Libische woestijn, die slecht enkele oasen bevat. Ten oosten van de stroom baadt de Arabische woestijn onder een verschroeiende zon en zij omvat ook het schiereiland van Sinaï.
De bergen bereiken hier hoogten tot 2500 meter met als hoogste top de Jabal Katrinah die 2642 meter hoog is. Ook de Sinaïberg waar Mozes de Tien Geboden ontving ligt op dit schiereiland.
Egypte baadt in een woestijnklimaat. Het is er droog en heet met grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. In de Nijldelta is dat minder het geval omdat daar de zee deze verschillen mildert. Regen is een zeldzaamheid in Egypte.
Cairo kent gemiddeld zes regendagen per jaar en Alexandria, de belangrijkste haven van het land, dertig.
De gemiddelde neerslag langs de kust bedraagt 200 millimeter. In Cairo is dat slechts 28 millimeter. In het zuiden en in de woestijn is regen een vrijwel ongekend verschijnsel.
Van mei tot september is het heet in Egypte en van november tot maart is het koud. Langs de kusten kan de temperatuur oplopen tot 37graden, met een minimum van 13 graden.
In de woestijn kan het gaan tot 46 graden en na zonsondergang kan de temperatuur er dalen tot 5 graden. In de winter duikt zij soms zelfs onder de nul graden.

Fauna
Benevens de gazellen is de woestijn ook bevolkt door hyena’s, jakhalzen, wilde zwijnen en schorpioenen.
In het land leven ook verschillende soorten giftige slangen. Oppassen is het voor de dodelijke gele schorpioen, die tot 10 centimeter groot kan zijn, en de zandadder.
In de zuidelijke Nijl, tussen bron en Aswan-dam, kan men nog krokodillen en nijlpaarden aantreffen. Er vliegen ook 300 vogelsoorten rond, onder wie uilen, valken, haviken, gieren en adelaars. Er zijn ook bijzonder veel vliegen en muggen.
Dromedarissen (jamal of ‘camels’ genoemd), ezels en waterbuffels zijn de belangrijkste lastdieren van Egypte.
Veeteelt is er zeldzaam door een gebrek aan weideland. Het inheems rundervlees is niet van een al te beste kwaliteit.
Kippen en duiven zijn er wel, en leveren ook het meeste vlees voor een “menu”. Visvangst is er langs de Rode Zeekusten en in de Nijl.
Waardevolle dieren zijn, sedert de Oudheid, de duiven. Zij zoeken hun voedsel op de akkers en men lokt ze naar gemeenschappelijke duiventillen, die in vrijwel elk dorp te vinden zijn.
Hierdoor zijn ze gemakkelijk te vangen en … te consumeren.
Hun uitwerpselen zijn bovendien nuttig voor de bemesting.

Flora
Vermits het land bijna uitsluitend uit woestijn bestaat is de plantengroei schaars. Hij beperkt zich tot de dadelpalmen langsheen de Nijl.
Deze palmen kunnen jaarlijks 60 tot 100 kg zoete dadels opleveren. De gedroogde bladeren worden gebruikt om eenvoudige meubelen te maken, zoals omheiningen, hekkens of fruitkisten. Hun stamhout wordt in de bouw gebruikt, maar dit is niet geschikt voor meubelen.
In het zomerseizoen (Seft) worden rijst en suikerriet verbouwd, alsmede natuurlijk katoen. In herfst en winter (Sjitwi) groeien tarwe, maïs, gerst, uien, bonen, sorghum, vlas, klaver en aardappelen.
In Egypte groeien verder ook de tamarinde en de acacia en tot de ingevoerde boom- en plantensoorten behoren o.m. de cipres, de mimosa, de eucalyptus en verschillende fruitbomen en - struiken, zoals bv. de druif.
En langs de zuidelijke Nijl floreert uiteraard de papyrus.


Index NijlEGYPTE
Main Page
teller


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed