Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Egypte
Religies VI
In de naam van Allah
Moslims in de meerderheid, naast kopten en christenen

De islam is de officiŽle godsdienst en ongeveer 90 procent van de Egyptenaren zijn sunnietische moslims.

De christelijke kopten worden door de overheid geschat op ongeveer drie tot vier miljoen. De kopten zelf ramen hun aanhang op zeven miljoen. Verder is er nog een kleine minderheid van Grieks-orthodoxen. Die zou ongeveer ťťn procent van de bevolking vertegenwoordigen.
Er zijn ook rooms-katholieke, Armeense en diverse protestantse kerken. In Egypte leeft er ook een kleine joodse gemeenschap.
Al deze niet-moslims zijn onderworpen aan de wetten van het land, die een sterke islam-inslag vertonen.
Zo mogen bv. rooms-katholieken geen sterke drank drinken in het openbaar - tenzij op restaurant - en mogen zij die ook niet kopen. Zij kunnen dat wel met een buitenlands paspoort of in het bijzijn van een niet - Egyptenaar.
Tevens worden zij geacht de Ramadan te eerbiedigen en overdag bv. niet in het openbaar te eten of te roken.
Het woord Kopt is afgeleid van het Arabische gubt. Tijdens de Arabische invasie werd hiermee verwezen naar "Egyptenaar".
Toen de meeste inwoners zich echter tot de islam hadden bekeerd, werd met "gubt" alleen nog een christen bedoeld.
De Romeinse onderdrukking, vooral onder keizer Diocletanius, vormde de rechtstreekse aanleiding tot het ontstaan van de Koptische monnikenbeweging. Velen vluchtten de woestijn in om in alle rust en vooral veiligheid hun geloof te belijden.
St. Antonius wordt aangewezen als de geestelijke leider van deze monniken. Hij werd omstreeks 250 in Midden - Egypte geboren. Zijn ascetisch leven als kluizenaar was voor velen een voorbeeld. Hij was ook leermeester voor een losse gemeenschap van kluizenaars.
Lees en zoektocht naar God leidden tot de vele afbeeldingen en schilderijen over "de verzoekingen van St. AntoniusĒ .
De kluizenaars kwamen slechts samen voor de communie of voor het onderricht. Het idee om in een klooster te wonen, kwam van St. Pachomius (290 - 346).
Hij stichtte het eerste in Tabenne, ten noorden van Thebe (Luxor). Er volgden er spoedig zestien andere, waaronder zeven voor vrouwen.


TERUG
EGYPTE
Index Religies


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed