Make your own free website on Tripod.com

WV-WORLD
the small travel info giant

Egypte
Steden en sites


DAMIETTA
Mikpunt van de kruisvaarders

Damietta (Dumjat) was meermaals een strijdveld van de kruisvaarders. Deze stad in Egypte ligt langs de oostelijke oever van de Nijl op 15 kilometer van haar monding. Er leven bijna 100.000 bewoners. Oude benamingen zijn Tamiati en Damiati.

De kleine havenstad speelde als een kleine haven voor het transport van katoen en lederwaren een vrij belangrijke rol. Byzantijnen en Arabieren vochten voor haar bezit met wisselende successen. Ook de kruisvaarders veroverden de stad.
Eén van de blikvangers in deze stad is de in 1894 gebouwde moskee el-Bahr.
Toen de 4de kruisvaart werd ingezet kende die onmiddellijk geldproblemen kende. Bij haar aankomst in het nochtans christelijke Constantinopel plunderde zij de stad grondig.
De 5de onderneming leidde tot de verovering van het Egyptische Damietta. Ze konden het maar bezet houden tot de aanval op Cairo mislukte.
Dan volgde in 1215 nog een poging van keizer Frederik II, die door de paus werd geëxcommuniceerd toen hij enkele dagen later - wegens ziekte - terug zijn Italiaanse vertrekhaven kwam binnengevaren. Bij de vrede (1221) werd de Damietta aan de sultan van Egypte teruggegeven.
Frederik II bleef volharden en volgde als kruisvaarder een ongewone tactiek. Hij knoopte onderhandelingen aan met de Egyptenaren en verkreeg Jeruzalem voor een periode van tien jaar. De clerus bleef echter halsstarrig en zond zelfs troepen om Frederik zijn landen afhandig te maken.
In 1244 wandelden de Moslims opnieuw Jeruzalem binnen. Ditmaal vertrok de Franse koning Louis IX uit Cyprus. Hij landde in Egypte en nam opnieuw Damietta in. Een aanval op Cairo mislukte ook ditmaal. De legerflanken waren niet gedekt en de Egyptenaren wisten de Nijlsluizen te openen, zodat de kruisvaarders als ratten in de val zaten. De Franse koning kon zich tegen een bijzonder hoog bedrag vrijkopen.
Nadat Lodewijk de Heilige de stad in 1249 opnieuw innam, werd ze in 1251 door de sultan heroverd en verwoest. Ten zuiden van de oude stad stichtte hij de huidige stad. In de 19de eeuw verplaatste een groot deel van de economische activiteiten zich naar Alexandria en Damietta raakte in verval.
Op de rechteroever van de Nijl, over Damietta, ligt Mansura een stad met bijna 400.000 bewoners. Zij is amper 800 jaar oud.
Mansura schreef wel geschiedenis omdat Lodewijk IX van Frankrijk hier werd gevangen genomen tijdens zijn mislukte kruistocht in 1250. Mansura betekent dan ook 'stad van de overwinning'.


Cairo, wijken en geschiedenis


Blikvangers in Cairo




INDEX
Steden

EGYPTE
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed