Make your own free website on Tripod.com

WV-WORLD
the small travel info giant

Egypte
Steden en sites


MEMPHIS
De Weegschaal van de Twee Landen

Memphis lag 1,5 kilometer zuidelijk van Sakkara in een bos met palmbomen waar nu het dorp Mit Rahina staat. Ruim 3000 jaar was Memphis één van de belangrijkste Egyptische steden.

Het lag op de grens van Opper- en Neder-Egypte en werd de Weegschaal van de Twee Landen genoemd. Stichter was Menes I, van de 1ste dynastie.
De stad beleefde haar hoogtepunt tijdens het Oude Rijk, al woonden de farao's in Giza of Abusir. Alleen Babylon kon met de stad wedijveren. Memphis boerde achteruit wanneer Alexandria groeide en als heidense stad geraakte het tijdens het christendom helemaal in de vergetelheid. Dat was omstreeks de 4de eeuw.
Toen Fustat gesticht werd (nu Cairo) werd Memphis geregeld geplunderd en de jaarlijkse overstromingen van de Nijl maakten het werk af. Stenen uit Memphis werden in de 7de eeuw zelfs gebruikt om Cairo te bouwen. Op enkele vondsten na bleef ons alleen een puinhoop.
Naast de toegang van het openluchtmuseum staat de Kolos van Ramses I, een kalkstenen beeld dat aanvankelijk 13,5 meter hoog was. De farao is afgebeeld in zijn koninklijk gewaad en uit zijn hoofdbedekking stijgt een uraeus-slang op. Haar blik vernietigt de vijanden van de koning. Rond de kin is de ceremoniële koninklijke baard gebonden.
Een tweede kolos in rode graniet prijkt voor het station van Cairo.
In het museum prijkt ook nog een albasten sfinx die 4,25 meter lang is en 8 meter hoog. Vermoed wordt dat farao Amenhotep II haar liet plaatsen als wachter van de Ptah-tempel. Ietwat verder staan in het Serapeum ook de balsemtafels waar de Apis-stieren voor hun laatste tocht naar Sakkara werden gereedgemaakt.

INDEX
Steden

EGYPTE
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed