Make your own free website on Tripod.com

WV-WORLD
the small travel info giant

Egypte
Steden en sites


KARNAK
Het Versterkte Dorp van Amon-Ra

De gigantische tempel van Karnak ('het Versterkte Dorp') is opgedragen aan Amon-Ra, de belangrijkste god van Thebe, de godin Mut, hun zoon Khonsu (Chons) en de god van de krijgers Montu. In de oertijd heette de plek al Ipet Isut of "de meest uitverkoren plaats'. Zo'n 2000 jaar lang, tot de dynastie van de PtolemeeŽrs, bouwden de farao's hier monumenten en heiligdommen.

Het geheel bestaat uit drie delen: het tempelgebied van Amon-Ra, de tempel van de god Montu en de tempel van de godin Mut.
Vooral de tempel van Amon is indrukwekkend en is een waar labyrint waarin men zou kunnen verdwalen. Het volledige gebied is 300.000 vierkante meter groot. De noordmuur is 530 meter lang en de westmuur zelfs 710 meter. De as van west naar oost heeft een lengte van 567 meter.
Mooi is ook de obelisk van Hatsjepsut. Karnak werd in de 7de eeuw vernield door de AssyriŽrs. 's Avonds kan men in Karnak - bij het Heilig Meer - genieten van een prachtig, lang durend, klank- en lichtspel in het Frans of het Engels.
Van de historische kern van de tempel van Amon-Ra blijven alleen enkele drempels over. De kern van de huidige tempel werd gebouwd door Tuthmosis I. Hij werd uitgebreid door zijn dochter Hatsjepsut en Tuthmosis III. Dat alles gebeurde tussen 1504 en 1425 voor onze jaartelling. In het totaal werden er acht pilonen opgetrokken, met obelisken en de feesttempel van Tuthmosis III.
Nadien bouwde Amenhotep III de tempels van Mut en Montu. Hij verwierf hierdoor de bijnaam "de koning-bouwer"- Zijn zoon Achnaton bouwde ook een tempel maar die werd vernield door Horemheb om de 9de piloon op te trekken.
Deze farao liet ook de Sfinxenlaan aanleggen. Verdere bouwheren waren Ramses II en diens kleinzoon Seti II. Ramses voegde er zelfs een volledige tempel aan toe. Ook de farao's Taharka, Sheshonk I, Nectanebo en nog enkele anderen, bouwden verder aan Karnak.
De toegang tot het complex loopt over een greppel, die indertijd deel uitmaalde van het havenbekken, waarin ook de boot van Amon-Ra aanmeerde voor de jaarlijkse processie.
Van de twee obelisken van Seti II staat er nog ťťn overeind. Dan is er een laan met 40 sfinxen met ramskoppen die naar de tempel leidt.
Het eerste hof is 8000 vierkante meter groot en is het grootste tempelplein van Egypte. Het wordt gedomineerd door een 21 meter hoge zuil, de enige van de tien door Taharka gebouwde, die is overgebleven. Bij de tempel van Ramses II tonen reliŽfs hoe hij de vijanden van Egypte verslaat. Twee koningsbeelden prijken naast de toegang en de Osirispilaren tonen de gemummificeerde koning onder de vorm van de god Osiris.
Bij de doorgang naar het hof staan de kolossen van Ramses II. De linkse toont de farao - 15 meter groot - met een klein beeld van zijn dochtervrouw Merit-Amon.
In het openluchtmuseum staan blokken van de Rode Tempel. Dit was het bootheiligdom van Hatsjepsut. Hier staat ook de Witte Tempel van Sesostris I. Dit is de oudste tempel van Karnak en bestaat uit zestien pilaren van witte kalksteen. Hij bevat zeer gedetailleerde reliŽfs, net als de albasten kapel van Amenhotep I. Het bouwkundig meesterwerk van Karnak is de Grote Zuilenhal. Zij meet 102 op 53 meter en bevat 134 papyruszuilen. In het midden rijzen twaalf zuilen 24 meter hoog en bun omtrek bedraagt 10 tot 15 meter.
Het geheel was vroeger overkoepeld en er werd een halve eeuw aan gewerkt. Amenhotep III bouwde de centrale zuilenrij en Horemheb de zijbeuken. Seti I en Ramses II voltooiden de hal.
Het Heilige Meer, waar het laatste deel van het klank - en lichtspel plaats heeft, leverde het water voor de reinigingsriten en was tevens het decor voor de mythische bootprocessies. Ook de heilige ganzen van Amon zwommen er rond. Rondom lagen de voorraadkamers en de priesterwoningen.
Vlakbij prijkt de monumentale granieten scarabee van Amenhotep III. De legende wil, dat men een aantal maal rondom deze scarabee moet lopen en hierdoor terug naar Egypte zal keren.
Een passage leidt naar de 7de piloon waar deze eeuw 800 grote stenen figuren en 17.000 bronzen beeldjes werden ontdekt. De beelden waren daar opgestapeld door de priesters omdat zij geen rol meer hoefden te spelen tijdens hun plechtigheden. In het zuidwesten van het complex bevinden zich de kleine tempel van Chons en de monumentale zuidpoort van Ptolemeus III.
Aan de overzijde hiervan staat de tempel van Ptah met enkele imposante beelden.


Luxor


Thebe en zijn Dodenvallei
INDEX
Steden

EGYPTE
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed