Make your own free website on Tripod.com

WV-WORLD
the small travel info giant

Egypte
Steden en sites


DAHSHUR
Plaats van de "ruitvormige" piramide

Op nog geen 30 kilometer van Cairo en Giza zijn hier drie van de vijf piramides geopend, waaronder de 97 meter hoge piramide van farao Sofru uit de 4de dynastie (2575 - 2465 voor onze jaartelling).

Sofru was de vader van Cheops. Verder prijkt hier de 101 meter hoge rode piramide uit de 12de dynastie (1991 - 1783 voor onze tijdrekening). Zij zijn pas in 1996 weer opengesteld voor het publiek.
De bouwkundige ontwikkeling van het Oude Rijk zette zich voort in de piramides van koning Chefren in Dahshur. De eerste, met een ongebruikelijke vorm, wordt meestal de ruitvormige piramide genoemd. Deze bijnaam, die overigens niet juist is, heeft zij gekregen door haar profiel met dubbele helling.
De originele vorm vormt een probleem voor de archeologen, want men weet niet precies waarom de architecten van Chefren de vorm van de piramide tijdens de bouw hebben veranderd.
De een zegt dat deze dubbele helling het dualisme van de piramide zelf voorstelt, een symbolisch idee dus. De ander zegt dat de reden ligt in het bespoedigen van de bouw. De piramide is gebouwd van blokken lokale kalksteen en bedekt met kalkstenen platen uit Turah.
Het is een van de best bewaard gebleven piramides, ongeveer 188 meter lang en 97 meter hoog. De helling aan de onderkant is 55 graden, maar hoger dan 50 meter niet meer dan ongeveer 43 graden. Het bijzondere is dat er twee ingangen zijn die ieder naar een eigen vertrek voeren.
Deze ingangen bevinden zich op verschillende niveaus: de eerste bevindt zich in de rotsachtige steenmassa en de tweede in het metselwerk van de piramide. Aan de buitenkant zijn sporen zichtbaar van twee omringende muren en men is er in geslaagd om de ontwerpen van twee piramide-tempels te reconstrueren.
De tweede piramide in Dahshur is de perfecte piramide, een prefiguratie van de piramide te Giza. De zijden hellen slechts licht, de lengte is ongeveer 220 meter, de hoogte 105 meter. De piramide is gebouwd van blokken rode steen en bedekt met kalksteen uit Turah. Daar de bedekking is verdwenen, noemt men haar ook wel de rode piramide. Jammer genoeg is het een van de minst bekende piramides.
De ingang van de galerij bevindt zich aan de noordkant, dertig meter van de grond. Je komt eerst in een kleine kamer, daarna loop je een kleine gang door en kom je in een tweede kamer, voordat je de derde, ongetwijfeld de grafkamer, bereikt.
Deze piramide wordt omringd door een necropolis. De hoge ambtenaren van koning Chefren zijn hier begraven.

INDEX
Steden

EGYPTE
Main Page


  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed