Make your own free website on Tripod.com

WV-WORLD
the small travel info giant

Egypte
Steden en sites


SUEZ
Een stad, verrezen uit een kanaal

Deze havenstad ligt bij het zuidelijk eindpunt van het Suezkanaal. Hier leven bijna 350.000 bewoners die vooral werkzaam zijn in de olie en in de scheikundige nijverheid.

Op minder dan 20 kilometer van deze stad kruipt de Ahmed Hamdi, de tunnel onder het kanaal.
De stad is niet alleen een doorgangspoort voor de moslims die verder willen trekken naar Mekka, maar is ook het centrum voor de water- en elektriciteitsbevoorrading van de SinaÔ.
Suez is als stad pas beginnen groeien toen het kanaal werd gegraven en als strategisch centrum kreeg ze het uiteraard zwaar te verduren tijdens de diverse krijgsverrichtingen en dan in hoofdzaak de oorlogen met IsraŽl. Andere islamlanden, zoals Koeweit en Saudi-Arabia financierden de wederopbouw.SUEZKANAAL (KANAT ES-SUWES)
Een weldaad voor de Egyptische schatkist

Het Suezkanaal loopt van Port Said tot Suez en is in het totaal, met de toegangswegen inbegrepen, 195 kilometer lang.

De breedte wisselt van 300 tot 365 meter, maar voor de werkelijke vaargeulen is zij gemiddeld 180 meter. Het kanaal is 19,5 meter diep. Een schip heeft zowat vijftien uur nodig om door het kanaal te varen. Er zijn geen sluizen.
Vooral olietankers, soms tot 370.000 ton bruto, gebruiken het kanaal. In 1870 kwamen er al 485 schepen door mar in de 20ste eeuw liep dit aantal snel op tot enkele duizenden, met een piek van 22.000 in 1980. De toltarieven vormen dus een mooie opbrengst voor de Egyptische schatkist. Zij heeft dit te danken aan Gamal Abdel Nasser die het Suezkanaal nationaliseerde.
De plannen voor het kanaal werden getekend door Ferdinand de Lesseps. Hij kreeg einde van vorige eeuw voor 99 jaar de concessie voor de uitbating toegekend door de toenmalige Egyptische onderkoning Said.
De werken duurden van 1859 tot 1869. Op 17 november van dat jaar werd het nuttige pronkstuk plechtig geopend. Zes jaar later zouden de Britten bijna de helft van de aandelen van de Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez kopen. Van toen af gingen de Britten ook militair tekeer tegen alle nationalistische reflexen onder de bevolking. Egypte werd daarom 'voorlopig' bezet. Dat zou duren tot 1945!
Op 26 juli 1956 kondigde Nasser de nationalisatie van het kanaal aan.
In oktober van dat jaar viel IsraŽl Egypte binnen. Fransen en Britten bezetten de noordelijke toegang tot het kanaal. De Suezcrisis was begonnen. In december was ze voorbij. Britten en Fransen moesten roemloos terugtrekken nadat ook de Sovjetunie was beginnen grommen en Nasser haar steun toezegde.
Tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 werd het kanaal gesloten en dat zou aanslepen tot 1975. Voor een vrije doorvaart voor alle schepen zou het echter nog vier jaar duren.

INDEX
Steden

EGYPTE
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed