Make your own free website on Tripod.com

WV-WORLD
the small travel info giant

Egypte
Volk en taal


Een dialect als spreektaal
In Egypte spreekt men geen Arabisch, maar Egyptisch

Het Egyptisch is een Arabisch dialect. Het is de spreektaal van de hele bevolking. Arabisch is alleen de officiële taal en de geschreven taal. Enkele “Egyptische begrippen” kunnen daarom behulpzaam zijn.

In antwoord op een "goede morgen" ( sabah al-kheir) zegt men "morgen van het licht" ( sabah annur), waarop de andere persoon u "morgen van jasmijn" ( sabah al-full) toewenst en u nog eens kunt antwoorden met "morgen van slagroom" ( sabah al-kisjtah).
Dan volgen de vragen: kaiff al-hal, "hoe is het me u en met de kinderen en familie"?
Het antwoord is eenvoudig: al-hamdu lillah ("geprezen zij God")
De door ons beter gekende Arabische begroeting salam aleikum wordt in Egypte vrijwel alleen onder moslims gebruikt.
De christelijke Egyptenaren begroeten elkaar meestal met saidah of naharak said, wat betekent "moge uw dag een gelukkige zijn".
Dikwijls wordt gewoon ahlan wa-sahlan of marhaba gezegd. Beide begrippen betekenen "welkom! "


Asjeblief
Wie a.u.b. zegt, moet weten tegen wie in Egypte. Aan een man zegt men men fadlak. Aan een vrouw men fadlik. Richt men zich tot een groep dan is het men fadluku.

Mogelijk en onmogelijk
Wie de Arabische wereld kent, weet dat alles mogelijk is, maar nooit zeker. "Mogelijk" is dus ook in het Egyptisch een belangrijk woord. Herhaaldelijk zal het antwoord dan ook zijn: mumkin.
En blijkt alles onmogelijk te zijn, dan wordt het malisj, "til er niet te zwaar aan, of... het doet er niet toe". Ja, en misschien komt er toch nog een mogelijkheid, een andere kans... In’ch Allah bokra. Je hebt het al geraden... "als Allah het wil, morgen".


Een beetje
"Een beetje" betekent in het Egyptisch sjuwajjah. Hiermee kan van alles worden bedoeld, zeker inzake tijdsduur. Sjuwajjah kan ook betekenen "vijf minuten". Het kan ook "morgen" zijn.
En wie aandringt op meer duidelijkheid krijgt als antwoord sjuwajjah, sjuwajjah... , "niet zo snel! "


Het belangrijkste woord
In alle landen is "dank u" belangrijk. Het Arabische en Egyptische woord hiervoor is sukran. Spreek uit sjukran.

INDEX
Volk en Taal

EGYPTE
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed