Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Korea
South & North

..
Oorlog

Juni 1950 - Juli 1953
De Koreaanse Burgeroorlog
Map of Korea

Kim Il-sung kon twee redenen bedacht hebben om onverwacht het zuiden binnen te vallen. De wereld leefde in volle Koude oorlog en de regering van Seoul, met Syngman Rhee aan het hoofd, kampte met veel interne problemen en protesten. De troepen van Pyongyang drongen massaal het zuiden binnen en deden zulks buiten het medeweten van sovjets en Chinezen. Kim Il-sung was ervan overtuigd dat de ontevredenen hem in Seoul als een bevrijder zouden verwelkomen. Meteen zou hij dan in eigen land de oppositie een voetje lichten als "hereniger van beide Korea's".

Sovjets én Chinezen verrast
De sovjets hadden een oorlog later "verwacht" , maar zij boycotten onmiddellijk de Verenigde Naties. Voor China was het een welgekomen verrassing. Mao en zijn trawanten hoopte aldus een kans te krijgen om de "dissidente provincie" Taiwan te overweldigen zonder enige Amerikaanse reactie te moeten vrezen.

De Noordkoreanen waren gewapend met sovjetmateriaal toen ze op 25 juni de 38ste breedtegraad overstaken. De Verenigde Staten reageerden pijlsnel en waren bijna onmiddellijk in de oorlog betrokken. De VN had op 27 juni Noord Korea nog maar pas veroordeeld wegens agressie toen president Harry S. Truman drie dagen later Amerikaanse troepen, die in Japan gelegerd waren, opdracht gaf naar het Koreaanse strijdgewoel op te rukken. Belgen en anderen zouden de komende maanden volgen onder het bevel van generaal Douglas MacArthur. Hij was toen Amerikaans bevelhebber in het Verre Oosten.

Een amfibie-ingreep
De Amerikaanse troepen konden niet vermijden, dat de Noordkoreanen Seoul veroverden, eer hij hun opmars in augustus kon stuiten. De Koreaanse en Amerikaanse troepen waren op dat ogenblik teruggedrongen tot een klein gebied, boven Pusan.
Versterkingen uit de States konden de strook vrijwaren en op 15 september 1950 lanceerde MacArthur een amfibie-invasie achter de vijandelijke lijnen. Hij pakte de noordelijken door in de huidige havenstad van Seoul, Inchon, toe te slaan. Tegelijk braken de VN-troepen uit hun omsingeling bij Pusan. De Noordkoreaanse troepen werden nu vrij vlug teruggedrongen naar de 38ste breedtegraad. Truman gaf de VN-troepen toelating om verder op te rukken en de vijand tot achter Yalu River te verjagen. Dat is ook de grens tussen Noord Korea en China.


Eerste Chinese "vrijwilligers"
Hoewel de Chinezen hiervoor gewaarschuwd hadden, en eveneens met een interventie dreigden, bleven de VN-troepen oprukken tot zij op 7 oktober Pyongyang veroverd hadden. Geavanceerde troepen bereikten intussen de Yalu waar zij hun eerste "contacten" hadden met zogeheten "Chinese vrijwilligers". In een volgend treffen hadden die een forse versterking gekregen en de VN-manschappen waren zwaar in de minderheid. Bovendien waren ze minder goed bewapend en hadden ze af te rekenen met "een frisse vijand".
Een terugtocht was onvermijdelijk geworden. Op 26 november doorbraken de Chinezen de vluchtroute en heroverden zij op 5 december Pyongyang en verder oprukkend, namen zij op 4 januari 1951 ook Seoul in. Hun offensief werd op 15 januari ten zuiden van Seoul gestopt, mede omdat zij hun bevoorradingsmogelijkheden hadden overschat.
Truman, die een 'Wereldoorlog III' wou vermijden zag van een militaire hereniging van beide Korea's af en beperkte er zich nu toe de noordelijken tot hun "thuisland" terug te dringen.


"Operation Killer"
Op 25 januari zetten het Amerikaanse 8ste leger en de VN-troepen "Operation Killer" in, een massieve aanval in. Zij dwongen de Chinezen tot een volledige terugtocht.
Op 14 maart was Seoul bevrijd en op 22 april was de 38ste breedtegraad weer in niet-communistische handen. MacArthur, die te agressief wou voorthandelen, was net voordien vervangen door lt.-generaal Matthew Ridgway.
Op dat ogenblik waren er 260.000 Amerikaanse militairen in Korea en 35.000 bondgenoten van de VN. Korea dikte zijn manschappen aan van 280.000 tot 340.000, terwijl de communisten hun mankracht opvoerden van 500.000 tot 865.000. Zij hadden zich bovendien succesvol ingegraven.
Er volgden nog enkele heroïsche gevechten op bergheuvels die bedacht werden met namen als Old Baldy, Capital, Pork Chop, T-Bone en Heartbreak Bridge.
De luchtgevechten zouden echter over deze oorlog beslissen.


Eerste supersonische oorlog
China had zijn luchtmacht zwaar versterkt. Zij telde 1400 toestellen en bestond voor de helft uit Mig-15's van sovjetmakelij. Amerika moest antwoorden met zijn F-86 Sabres. Tijdens deze eerste oorlog in de geschiedenis, met supersonische bommenwerpers, gingen 58 Sabres verloren en 800 Migs.
VN-piloten vernietigden intussen Chinese bevoorradingsroutes en maakten puin van Noordkoreaanse vliegvelden. De VN-schepen bombardeerden systematisch de havens.
In 1951 stelden de sovjets besprekingen over een wapenstilstand voor. Die hadden plaats in het nu Noordkoreaanse Kaesong en zouden twee jaar aanslepen. In juli 1953 werd tussen Noord Korea en de VN een wapenstilstand gesloten.
In het totaal sneuvelden er 336.29 Amerikanen en werden er ruim 120.000 gewond. Korea verloor 415.004 mensen en telde ruik 900.000 gekwetsten of verminkten. De overige VN-landen verloren 3094 soldaten en verzorgden meer dan 13.000 gewonden.
Het verlies aan mensenlevens in het land van Kim Il-sung wordt op 1,5 tot 2 miljoen geraamd. Van de Chinezen zijn geen cijfers gekend.


BELGEN IN KOREA
Het bataljon landgenoten, dat Korea bijstand ging verlenen onder VN-vlag, bestond uitsluitend uit vrijwilligers. Het werd samengesteld in september 1950 en scheepte, voor een tocht van 42 dagen naar Pusan, in op de Kamina te Antwerpen.
Onze vrijwilligers landden, onder leiding van lt-kolonel Crahay en lt. Militis op 31 januari 1951 bij een temperatuur van - 25°. In maart vocht het bataljon aan de zijde van de Amerikanen op de 38ste breedtegraad en in april steunde het Britse troepen en onderscheidde het zich tijdens de slag om Imjin. Een prestatie, die het zou herdoen, tijdens de gevechten bij Haktang-Ni en in een verdedigende stelling te Chatkol.
Onze manschappen verwierven twee Koreaanse en één Amerikaanse speciale vermelding. In het totaal sneuvelden er 118 Belgen voor de bevrijding van Korea en geraakten er meer dan 400 gewond.


KOREA
Main PageAFRICA
AFRIKA
AMERICA &
CARIBBEAN
ASIA - AZIE
MID. EAST
AUSTRALASIA
& PACIFIC
EUROPE
EUROPA
ARCTICA
ANTARCTICA
PEOPLE
VOLKEREN
NATURE BEAUTY
NATURE FURY
PLEASURE
GENIETEN
RELIGIONS
GODSDIENST
MONUMENTS & CASTLES
HISTORICAL
VIP's
TRAVEL & TRANSPORT
WORLDLINKS
all countries
WV
WORLD
BUSINESS TRAVEL
HOLIDAY HOUSES


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed