Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Korea
South & North

..
Gewapende vrede

Langs de zwaarbewaakste grens van de aardbol is het maar één stap naar de andere zijde
Wuiven is een incident!
Map of Korea

Grimmigheid is hier troef
PANMUNYONG - De vriendelijke Thaise glimlach ligt hier ver weg. Grimmigheid is troef langs de 38ste breedtegraad, die het schiereiland Korea van Noord naar Zuid vastberaden splitst. De Koude Oorlog woedt hier volop voort en wordt ernstig genomen. Het krioelt er van "Rambo's", stoere Amerikaanse GI's die in een mum van tijd gereed staan om de "reds" (de roden) in flarden te schieten.

Niet alle GI's worden echter hiervoor getraind. Onze gids wandelt er heel wat rustiger bij.
Hij kon kiezen tussen urenlange vervelende wachten kloppen of verhaaltjes vertellen aan bezoekers. Jim verkoos het laatste en zijn story, zo bleek later, is doorspekt met leugentjes of zachter uitgedrukt "foutieve overdrijvingen".
De Amerikanen doen niet onder in de door Noord-Korea gevoerde propagandastrijd. Hun stijl is minder grof maar belachelijk naïef en geeft ei zo na de indruk dat je een geleide wandeling volgt in Disneyland, ware er niet die ruige militaire ernst.
De aankomst in de ruim 240 kilometer lange en 4 kilometer brede bufferzone, bezaaid met wachtposten en mijnenvelden, heeft nochtans alles mee van een beloftevolle spionageroman. Een gedenkteken, prikkeldraad, bordjes die waarschuwen voor fotografeerverbod en niets ontziende controles gaan een rit over een hobbelige oorlogsbrug vooraf.


Freedom Village en Propaganda Village
Boven het hoofd cirkelen hefschroefvliegtuigen.
Deze brug over de Imjin rivier vormt de énige verbinding naar de énige grensovergang met Noord-Korea. Plots rijdt de bus tussen twee brugpijlers. Een brug is er niet en de blokken zitten vol dynamiet. Zij moeten de weg helpen blokkeren als de noordelijken een verrassingsaanval inluiden.
Temidden van onmetelijke rijstvelden tussen de heuvels daagt een klein dorp op. Het heet Tae Song Dong, wat letterlijk betekent "klein dorp". "We call it Freedom Village" (Dorp van Vrijheid), zegt Jim met de rauwste Yankee-tongval.
De man wijst vervolgens met de vinger over de grens. De gebouwen zijn er groter. Dat is "Propganada Village", zegt hij: "De woningen zijn er groter, de rode volksmuziek weerklinkt, maar er woont niemand. Een verklaring, die neutrale waarnemers nadien als kinderachtige propaganda afwijzen.


Brug waarover een heel schip naar de vrijheid wandelde
Noord, en Zuid spelen ook oorlogje met "afmetingen". Daarom is "Propaganda Village" groter dan Tae Song Dong en wappert de Noordkoreaanse vlag op een hogere mast, die automatisch verder wordt verlengd, mocht men op de zuidelijke vlaggenmast een stukje bijplaatsen.
Twee broedervolken staan hier met elk 500.000 soldaten tot de tanden gewapend tegenover elkaar. Het Zuiden krijgt militaire bijstand van Washington (er leven ruim 50.000 Amerikaanse militairen in het hele land), het Noorden van de Chinezen.
Langs beide zijden zitten dan de zogeheten neutrale waarnemers: Tsjechen en Polen in het Noorden, Zwitsers en Zweden in het Zuiden.
Laatstgenoemden zijn het die je waarschuwen: "Wuif niet naar een Noordkoreaans wachter ! Gebeurt zulks, dan komt er 's anderendaags een vlammend protest over een Westers provocateur die obscene gebaren maakte naar het volksleger". En het zijn de neutralen, die dergelijke klachten moeten behandelen. Zij vertegenwoordigen de Verenigde Naties en waken aldus met een handvol over de lieve vrede.
Zwitsers en Zweden zijn samen 13 man sterk. Zij vormen, de Amerikanen uitgezonderd, de laatste overgebleven troepenmacht van de 17 UNO-landen, onder wie de Belggen, die van 1950 tot 1953 de Chinees-Noordkoreaanse invasie bevochten.


Een stap in Noord-Korea
Bij het minste incident kunnen de neutralen naar de onderhandelingsbarak, die doorkliefd wordt door de grenslijn van de 38ste breedtegraad. Zij splijt als het ware een tafel met groen kleed en microfoons. Slechts een beperkt aantal bezoekers per dag worden in dat lokaal geduld door de noordelijken. Al wat daarbinnen wordt gezegd kunnen zij afluisteren.
Langs de zwaarst bewaakte grens van de aardbol is er wel,tijd voor een kleine show: "Wie wil", zegt de GI Jim, "mag even langs de andere zijde van de tafel gaan staan".
"Kijk, nu zijn jullie ook in Noord-Korea geweest".
Zonder visum nog wel.
Vlakbij is Kamp Bonifas, genoemd naar een Amerikaans kapitein die in 1976 met hakbijlen werd vermoord door noordelijke wachters, toen hij in de neutrale zone een boom kwam omhakken die het zicht op de grens belemmerde.
Iets verder ligt "The Bridge of No Return" (de brug waarover geen terugkeer mogelijk is). Zij werd in datzelfde jaar laatst voor een uitwisseling gebruikt ten gunste van de bemanning van de US Pueblo, het Navy-schip dat de noordelijken kaapten "omdat het in verboden wateren voer".


Zin een belastingvrije vrouw?
Leven in Tae Song Dong biedt intussen voor- maar ook nadelen. Voor de 200 bewoners van "Klein Dorp" luidt tussen 23.00 en 09.00 u de avondklok, maar zij leven belastingvrij. Toch verdienen zij, naar ter plaatse verteld wordt, 30.000 Amerikaanse dollar per jaar en bewerken zij vijftienmaal meer grond dan de gemiddelde Koreaanse boer. Elkeen bezit een tractor, een auto, frigo en een televisie en tijdens het jaarlijks schoolfeest komt de onderwijsminister uit Seoul afgezakt om de kleintjes met geschenken te overladen.

Mannen uit andere dorpen zijn niet welkom, tenzij zij een plaatselijke "belastingvrije" vrouw huwen. Na het aanhoren van deze uitleg, kan men alleen maar - met een veelzeggende smile - nuchter opmerken dat "Propaganda Village", langs de andere zijde van de grens ligt.


24 uren hersenen spoelen
Daar is het leven alleszins veel minder leuk en in feite één voortdurende hersenspoeling.
Noord-Korea is het enige Aziatische land zonder openbare markten. Om te winkelen of bepaalde wijken te betreden, zijn voor de plaatselijke bevolking toelatingen vereist. De cultuur is er volledig vernietigd: het bewieroken van Kim Il Sung en zijn zoon, de troonopvolger, is de enige toegestane cultuur in deze "klassenloze samenleving", die wordt beheerst door één familiale dictatuur.
De televisie telt twee nationale zenders. Wie zich een toestel kan veroorloven, kan alleen daarop afstemmen. De beeldkasten komen voorgeregeld uit de fabriek en niemand die er wat kan (of durft?) aan veranderen. Radiozenders met korte golf zijn onvindbaar.


Het arme, bloedige Zuiden
Kim Il Sung pepert zijn volk in, dat het zuiden onder de bloedigste dictatuur gebukt gaat en in grootste armoede leeft. Noord infiltreert Zuid. Langs afvallige katholieke bewegingen en studentenverbonden in Seoul en omstreken. Die groeperingen kunnen zich sedert een tweetal jaren inderdaad uiten, dank zij Roh Tae Woo die vastberaden een vrije meningsuiting en een begin van democratie uitbouwt.
Tien miljoen Koreanen in het Zuiden vernamen intussen niets meer van hun familie van wie zij in 1953 brutaal door de burgeroorlog gescheiden werden.
De vrije republiek Korea, groeide intussen op als een krachtige jonge tijger, die straks Japan verslindt als nieuw industrieland. Dit kostte tijd, bloed, zweet en tranen: een volledige generatie werd - aanvankelijk onder een dictatoriaal bewind - opgeofferd aan de nieuwe welvaart. Het inkomen per hoofd steeg van 3.200 bef in 1962 tot 183.000 bef in 1989.KOREA
Main PageAFRICA
AFRIKA
AMERICA &
CARIBBEAN
ASIA - AZIE
MID. EAST
AUSTRALASIA
& PACIFIC
EUROPE
EUROPA
ARCTICA
ANTARCTICA
PEOPLE
VOLKEREN
NATURE BEAUTY
NATURE FURY
PLEASURE
GENIETEN
RELIGIONS
GODSDIENST
MONUMENTS & CASTLES
HISTORICAL
VIP's
TRAVEL & TRANSPORT
WORLDLINKS
all countries
WV
WORLD
BUSINESS TRAVEL
HOLIDAY HOUSES


©  1989 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed