Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Korea
South & North

..
Japanse oorlogsmisdaden

Wereldoorlog II in Korea
Troostdametjes voor Japan
Map of Korea

Comfort Stations
Voor zowat 15.000 jonge Koreaansen betekende de Japanse bezetting de hel, het begin van een gruwelijk bestaan, het einde van een normaal en gelukkig leven. De overlevenden onder hen haalden pas in 1996 hun slag thuis, dank zij een videofilm.

Het behoort tot de bedenkelijke militaire tradities, dat soldaten die van het front weerkeren, op enig vertier moeten kunnen rekenen, liefst via seks met vreemde vrouwen. Waren er onvoldoende bordelen voorhanden, dan werd naar andere middelen gegrepen. Verkrachtingen en mishandelingen behoorden tot de hieruit voortvloeiende praktijken.
Het Japanse keizerrijk, dat Korea al voor Wereldoorlog II had ingelijfd, kende een traditie van wettelijke prostitutie en het leger beheerde de "comfort stations", een eufemisme voor bordelen.
Toen het Japanse front zich uitbreidde tot heel AziŽ en de Stille Oceaan, ontstond er een tekort aan Japanse hoeren. Dit werd voor zowat tachtig procent opgevuld met Koreaanse schonen.


Voorkeur voor Koreaanse
De voorliefde voor de Koreaanse vrouw valt eenvoudig te verklaren. De mannen waren door de bezetter al tot dwangarbeid in de Japanse mijnen en zware nijverheid gedwongen. De vrouwen konden makkelijk verscheept worden. De afstand tussen beide landen is klein. Zij genoten wegens politieke en racistische redenen ook een duidelijke voorkeur.
Volgens de Japanse Panaziatische theorieŽn bestaat er een rassenhiŽrarchie. Aangevoerd door de Japanner uiteraard.
Onder de Japanner komt de Koreaan, die meer achting geniet dan de Chinees, die op zijn beurt als verhevener wordt beschouwd boven de Zuidoostaziaten. Koreanen kregen dus de seksuele voorkeur, temeer omdat men beducht was voor Chinese dametjes, die wel eens nationalistische of communistische spionnen konden wezen. Zowat 15.000 Koreaansen werden dus vernederd tot hoeren voor Japanse soldaten.


Nanum House
Zij die de oorlog en de mishandelingen overleefden doken, na de oorlog, meestal beschaamd onder. Zij keerden niet weer naar de echtgenoot of de kinderen met wie ze voordien een gezin vormden. Een tweetal jaar geleden werden er zelfs nog weergevonden in de Chinese Volksrepubliek. Deze vrouwen durfden gewoon niet meer naar hun land terugkeren. Japan gaf nooit toe dat het deze vrouwen misbruikt had.
De betrokkenen leefden dus gedurende jaren een vergeten en verborgen bestaan. In Seoul gingen enkelen onder hen samenwonen in Nanum House (wat betekent 'gedeeld huis'). Uiteindelijk, dank zij de steun van vrouwenbewegingen uit Korea, Japan en de Filippijnen, begonnen zij zich in de jaren zeventig te roeren. In Seoul trokken de betrokkenen tot vorig jaar zelfs wekelijks een dag naar de Japanse ambassade om het verleden aan te klagen.
Zij kregen ook de aandacht van Byun Young-joo, die met een videocamera Nazn Moksori (het rumoer, de geruchten) draaide. De prent werd in 1995 bekroond tijdens een Yamagata Festival voor documentaire films inÖ Japan. Kort nadien haalde de Japanse regering bakzeil, erkende zij haar misdaden uit het verleden en beloofde zij een schadevergoeding uit te betalen.  Korea Main Page  

AFRICA
AFRIKA
AMERICA &
CARIBBEAN
ASIA - AZIE
MID. EAST
AUSTRALASIA
& PACIFIC
EUROPE
EUROPA
ARCTICA
ANTARCTICA
PEOPLE
VOLKEREN
NATURE BEAUTY
NATURE FURY
PLEASURE
GENIETEN
RELIGIONS
GODSDIENST
MONUMENTS & CASTLES
HISTORICAL
VIP's
TRAVEL & TRANSPORT
WORLDLINKS
all countries
WV
WORLD
BUSINESS TRAVEL
HOLIDAY HOUSES©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed