Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Bali
Introductie
Het eiland van de tempels
Kleine Sunda-eilanden. Acht kilometer ten zuiden van de evenaar. De prehistorie eindigde op Bali slechts in de 10de eeuw van onze tijdrekening. De eerste gekende koning is Raja Sri Kesari en de oudste gekende dynastie is die van de Warmadewa, die zich gevestigd had in Bedulu.
Omstreeks die tijd groeiden er contacten met het Javaanse rijk van Mataram dat zijn machtscentrum had verplaatst van Prambanan naar het Oostjavaanse Branta.
Van toen af werden ook huwelijken gesloten tussen Balinese en Javaanse vorstenkinderen. Het Oudjavaans verving ook op Bali stilaan het Sanskriet en het Oudbalinees. Het eiland werd onder de Udayana-vorsten, gehuwd met een Javaanse prinses, op cultureel vlak afhankelijk van oostelijk Java.
Ingevolge die "eilandgemengde" huwelijken verkreeg Airlangga de rechten op de Mataramaanse troon, die hij pas in 1010 veroverde.
Na de troonsbestijging van zijn zoon Anak Wungsu en de gewelddadige dood van Kertanegara, herwon Bali zijn vrijheid. Die zelfstandigheid zou echter slechts duren tot het Majapahit-rijk, onder impuls van minister Gajah Mada, over de archipel begon uit te zwermen.
Een Javaan kreeg de leiding van de 'kolonie' en het Javaans recht en bestuurssysteem werden ingevoerd.
Gelgel, ten zuiden van het huidige Kamasan, werd het bestuurscentrum. Na de komst van de islam bleven zelfs tot in de 20ste eeuw diverse kleine vorstendommen bestaan, die door de Nederlandse bezetters als vazalstaten gedoogd werden. Zij leverden de koloniale heersers van de 17de eeuw af ook slaven.
Deze minirijkjes waren Klungkung, Badung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Gianyar en Tabanan. Ze bestreden elkaar.
Klungkung zou in 1710 Gelgel vervangen als Balinese hoofdstad.
Toen Buleleng en Karangasem hun piratenactiviteiten en het "leegmaken" van gestrande schepen weigerden te beŰindigen, grepen de Hollandse bezetters in. Met de plundering van een Chinees schip was voor hen de maat vol en zij zonden een oorlogsvloot naar Sanur.
Het zou duren tot in 1908 eer Bali tot het koloniale rijk ging behoren.
Dat gebeurde nadat de sultan zag dat hij het pleit had verloren. Hij koos voor de puputan, het gevecht op leven en dood, stak zijn paleis in brand en viel, samen met zijn familie en hofhouding, alleen gewapend met gouden krissen de Hollanders aan.
Die dag sneuvelden vierduizend Balinezen!
Pas dertig later kregen de vazallen-koningen (raja's) enkele rechten terug. Eerder hadden de Balinezen overigens al stelselmatig Hollandse regels overtreden, toen ze zich niet schikten naar een verbod op de weduwenverbranding en de slavenhandel.
Het kleine Bali en zijn minirijkjes hebben de aanstormende islam altijd blijven weerstaan en bleven trouw aan het hindoe´sme. Dat kan alleen verklaard worden door de afgebakende maatschappelijke structuren en de diep ingewortelde adats (tradities) die de bevolking van oudsher kende.
De Balinees heeft zijn erfrecht, zijn gewoonterecht, zijn familierecht en zijn sociaal leven dat volledig ge´ntegreerd is in de dorpsgemeenschap.
Toen de islam doordrong op Java bleef daar, over de Balinese kusten, in Balambangan ÚÚn hindoevorstendom overeind. Voor de Balinezen was dit een bufferzone tegen de nieuwe religie.
De islam heeft deze grens nooit weten te overschrijden en ook de Hollanders poogden nadien het Balinese karakter vergeefs te wijzigen.
Bali lag bovendien niet op de drukke handelsroutes.
Ook het Agama Hindoe Bali, het hindoe´sme is typisch Balinees, omdat de contacten met India verre van veelvuldig waren. Die bleven beperkt tot enkele brahmanen, zoals de Shiva-priester Shri Markadeya, Sang Hyang Nirartha (ook gekend als Pedanda Bau Rauh), Goa Lawah en Empu Kuturan.
Bali nam wel het kastenstelsel over waarin de brahmanen of pedanda de hoogste trap bezetten. Daarna volgen de satria (vorsten) en de krijgers en lage adel, de wesia. De laagste kaste is die van de jaba.
Paria's of kastenlozen, zoals in India, kennen de Balinezen niet.


Lees verder:
De vele goden van het Agama Hindoe Bali

Het eiland der goden
Het eiland van smaragd
Het eiland van gratie
(Uitdrukkingen die moeten weergeven welke sfeer er van dit eiland uitgaat)

"Toen de wereld gereed was voor menselijke bewoning debatteerde de Grote Leraar "Batara Guru met Brahma, zijn alter ego, over de noodzaak van de schepping van de mens en de aard van de mens. Batara Guru en Brahma - de goddelijke twee-eigenheid - begonnen een sportieve wedstrijd en maakten beeldjes van klei. Elk gaf toe dat hij werkte 'op proefondervindelijke basis. Ze bespotten elkaars inspanningen.
Toen ze experimenteerden met het bakken van de beeldjes in een oven, kwamen de eerste er uit met een witte glazuur, omdat ze deze niet lang genoeg hadden laten bakken ; de volgende waren te hard gebakken en zwart geworden.
De laatste groep mensenfiguren "de Balinezen - Waren precies goed, ze hadden een goudbruine kleur.
Door te mediteren bezielden Batara Guru en Brahma hun scheppingen met leven".
Dit zonderling verslag van de Schepping past goed bij het Balinese, volk, dat zelf een mengeling is van verscheidene Mongolo´de volken die duizenden jaren geleden naar het eiland migreerden.
De Balinezen
Elke eigenaar van een sawa (individueel rijstveld) moet aangesloten zijn bij de lokale subak, een soort vereniging die het water over de terrassen verdeelt, dijken repareert, eenmaal per maand bijeenkomst in de tempel, en midden in de sawa's offers brengt en het oogstfeest organiseert.
Elk dorp is daarnaast onderverdeeld in banjars : deze Banjars, waartoe elke getrouwde dorpeling behoort, organiseren het dorpsfestival (te merken aan de "Pneyors" - hoge bamboestokken met kleurige linten en bloemen en een kokosnoot eraan), huwelijksplechtigheden en crematies. In elk dorp is een speciale plaats voorzien voor de samenkomst van de Banjar...

De Balinezen vereren wel dezelfde Hindoe Oppergod, Brahma, Shiva en Vishnu maar ze hebben ook een eigen Oppergod, Sanghyang Widi genaamd. Daarnaast worden veel eigen en zuiver Balinese goden en geesten vereerd.
Voor de Balinezen zijn de geesten alomtegenwoordig: goede geesten leven in de bergen, demonen in de zee en slechte geesten in de wouden en op verlaten stranden.
INDONESIA
Main Page


ę  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed