Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Latijns Amerika
Bevolking

Iberiers en indianen


Zuidamerikanen zijn in hoofdzaak afstammelingen van indianen en Spanjaarden, Portugezen en Afrikaanse zwarten en hun diverse vermengingen. Hierdoor leven er veel mestizos (blank-indiaans) en iets minder mulattos (blank-zwart). Er is ook een kleine groep met indiaans-zwart-bloed.
De meeste indianen leven nog in de hoogvlakten van de Andesketen. Nakomelingen van de Spanjaarden treft men meer aan in Argentina en Uruguay, dan in andere landen.
In BraziliŽ is de Portugese afkomst dominerend en hier leven ook meer zwarten en mulattos dan elders. Veel zwarten zijn er ook in beide Guyana's, Ecuador en langs de Colombiaanse kust.


Tot zelfs Japanners


Na de permanente inwijking van IberiŽrs volgde tussen 1850 en 1930 een migratiegolf met enkele miljoenen Italianen. Zij zochten vooral hun heil in Argentina, BraziliŽ en Uruguay. In kleinere groepen daagden ook Duitsers, Polen en andere Europeanen op.
De meesten onder hen zochten landbouwgebieden op. Vooral Chili genoot de voorkeur van Duitsers.
Ook niet-Europeanen, zoals Libanezen en SyriŽrs doken in vrij belangrijke hoeveelheden op.
Op het einde van de 19de eeuw volgde een belangrijke Aziatische inwijkingsgolf met vooral IndiŽrs, IndonesiŽrs en Chinezen. De meesten onder hen bleven hangen in de Guyana's en Suriname.
Na 1900 kwam plots een vloed Japanse kolonisten opduiken. Zij nestelden zich in zuidoostelijk BraziliŽ. Japanse kolonies leven er ook in Paraguay en Bolivia en enkele delen van noordoostelijk BraziliŽ.


Helft jonger dan 15


Tussen 1960 en 1990 is de Zuidamerikaanse bevolking verdubbeld. Ongeveer de helft van de totale populatie leeft in BraziliŽ, en zowat ťťn vijfde in Colombia, Venezuela en Ecuador. De overigen zijn gelijkmatig verdeeld over twee groepen: enerzijds Peru, Bolivia en Chile en anderzijds over Uruguay en Paraguay.
De gemiddelde bevolkingsgroei bedraagt 2,4 % per jaar. Hij is lager in Chile en Bolivia en zeker in Argentina en Uruguay.
Het gemiddelde Zuidamerikaanse geboor-tencijfer is 25 per 1000, het sterftecijfer is 8 per 1000. Hierdoor is meer dan de helft van de bevolking jonger dan 15 jaar in vele landen. Uitzonderingen zijn Argentina, Uruguay en Chile.
In de meeste landen is er een forse groei van de verhuizing naar de stedelijke agglomeraties. Zo woont 80 % van de bevolking in steden in Argentina, Chile, Uruguay en Venezuela.


Vier Europese talen


In 9 van de 13 politieke eenheden is Spaanse de officiŽle voertaal. In BraziliŽ is het Portugees, in Suriname Nederlands en in de Guyana's Frans en Engels.
Er bestaan ook nog talen van de autochtone bevolking, zoals Quechua, Aymara en Guarani. Quechua hoort men vooral op de hoogvlakten van de Andes, Aymara op de hooglanden van Bolivia en Peru en in Paraguay is het Guarani samen met het Spaans zelf een officiŽle taal.


Na de roomsen, de protestanten


De Spanjaarden voerden het katholieke geloof in, de latere inwijkelingen het protestantse. Zuid-Amerika is zeer homogeen op godsdienstig vlak.
Ruim 90 % van de bevolking kleeft het rooms-katholieke geloof aan. Er leven zowat 11 miljoen protestanten in BraziliŽ en Chili.
Verspreid over verschillende steden en landen vertoeven er ook ongeveer 750.000 joden. De meesten onder hen leven in Argentina en BraziliŽ en in een mindere mate in Uruguay en Chile.
Verder zijn er 550.000 hindu's, 400.000 moslims en 375.000 boeddhisten. Zij leven vooral in de beide Guyana's en Suriname. Sinds het begin van de eeuw zijn ook Amerikaanse evangelisten actief.ZUID-AMERIKA
Main Page
..

WV-WORLD
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed