1 World 2 Travel
Korea
South & North

..
Introductie

Ontdekt door een Hollandse schipbreukeling
Het Land van de Vredige Ochtend
Map of Korea

Europa ontdekte het Koreaanse schiereiland - bij toeval dan nog - pas op 16 augustus 1653, ruim honderdvijftig jaar na de tocht van Colombus naar de Caraïben. Toen liep de Hollandse boot Sperwer bij Cheju-do te pletter tegen de klippen.

Van de 64 bemanningsleden overleefden er 36 de ramp. Onder hen de jonge zeeman Hendrik Hamel. Zij zouden pas dertien jaar later ontsnappen en hun verhaal doen over het eiland Quelpaert. Als gevangenen waren zij naar Seoul gebracht tot bij de keizer. Die meldde hen dat, op het grond van het gewoonterecht, vreemdelingen tot het einde hunner dagen in het land moesten blijven.
De gevangenen werden goed behandeld en kregen een andere landgenoot, Weltevree, als tolk. Hij had schipbreuk geleden in 1627 en was gehuwd met de Koreaanse Pak Yon.
Men noemde hem de man van Aranda (Holland) en hij had belangrijke functies gekregen aan het Hof. Korea belaagd door indringers als Tataren en Mongolen had wegens defensieve redenen vrijwillig voor deze afzonderingspolitiek gekozen.


Het giftig Amerikaans geschenk
Enkele honderden Koreanen leven in België. De meesten onder hen zijn adoptiekinderen, die door hun ouders uit armoede werden afgestaan. Zij spreken nu Gents of Antwerps, of Frans en kennen hun land, hun taal en cultuur niet.
Korea is al eeuwenlang het land van de menselijke drama's, dat desondanks zijn eigenheid volkomen wist te bewaren, ondanks imperialistische en bloeddorstige buren, zoals China, maar vooral Japan. Eeuwenlang hield die eenheid in het verzet stand.
Tot de Amerikanen wegens politiek-strategische beweegredenen het noordelijk deel gewoon ten geschenke gaven aan de sovjets, die zelfs geen vierkante meter Koreaanse grond hadden gevraagd!
Dat zou leiden tot een nieuwe bloedige krijg, die voor tientallen jaren alle Koreaanse families zou scheiden. Tussen Noord en Zuid, met als domme politieke grens de 38ste breedtegraad.


Koryo was wat nu moest zijn
Koryo was duizend jaar geleden wat Korea vandaag moest zijn. Noord en Zuid, verenigd in één land. Een geografische appendix onder de Chinese Volksrepubliek. De Kim, Park, Lee en andere families ontwikkelden er een cultuur en een folklore, die door de actuele machtsgrenzen niet kan worden verloochend.
Koryo gaf zijn naam aan… Korea. Nadien zou veel bloed vloeien.
Een bezoek aan Korea moet in dat licht worden bekeken. Vele eeuwen was het land een prooi voor indringers. Koreanen vormen een trots volk, dat zijn eigenheid altijd verdedigde. Dat leidde tot een bepaalde discipline, een duidelijke militaristische ingesteldheid, die ook vandaag niet weg te denken is uit het meest democratische van de twee Korea's.
Wat betekenen onze democratische denkbeelden en opvattingen overigens in een land, dat bij het uitbreken Wereldoorlog II niet verder stond dan de status van ontwikkelingsland?
Wat betekenen onze overwegingen bij een bevolking, die altijd tegen indringers moest vechten en die door internationale machten, zij wezen links of rechts, voortdurend, werd gemanipuleerd?
Korea lijkt de voorbije honderd jaar nauwelijks veranderd. Buiten de kosmopolitische hoofdstad Seoul behield het land een boers en landelijk karakter.


Eerbied voor de oudere
In de hoofdstad treft de bezoeker geen oude boeddhistische tempels aan. De boeddhistische monniken werden in de tijd dat het confucianisme hier omstreeks 1400 een staatsgodsdienst werd, uit de steden verdreven en vluchtten de bergen in. De invloed van de conservatieve Confucius is nog diepgeworteld in de Koreaanse tradities. Eén van de karakteristieken is respect voor de oudere.
Op het platteland, dat omgeven is door rotsige heuvels met daarachter de hoge bergen, liggen de akkerlanden en soms kilometerlange plastic tunnels ter bescherming van de gewassen.
De Koreaan is gekend voor zijn koppig en vastberaden karakter. Hij is spontaner dan bv. een Japanner. Koreanen stammen af van de Mongolen. Zij hebben brede jukbeenderen, bolle wangen en dikwijls ook krulhaar. Korea is een ontwikkelingsland, dat eerst een tijger werd, dat nu een wereldmacht begint te bekleden, maar tevens een land dat hiervan de sociale en politieke gevolgen zal moeten leren aanvaarden en toepassen. Het keerpunt kondigt zicht aan.
Nog niet in het noorden, waar de ochtend even vredig is, maar waar dankzij een totale indoctrinatie de ochtend zo vredig is, dat de aldaar levenden 22 miljoen levende Koreanen niet eens weten wat elders op aarde gebeurt.


De grote gescheiden familie van Kim en C°
Korea telt 65 miljoen inwoners. Hiervan leven er 22 miljoen in een grote 'gevangenis'. In Noord-Korea. Zij genieten geen enkele vrijheid, geen enkel bezit, maar zij zijn familieleden van de zuidelijke bewoners. Alle Koreanen vormen één grote familie.
Meer dan de helft onder hen heet Kim en voor die 65 miljoen bewoners bestaan er amper 300 familienamen. Benevens Kim zijn de meest voorkomenden Lee, Park, Chung.
De inwoners van Noord-Korea hebben hun triest bestaan in de eerste plaats te danken aan... de Verenigde Staten.
Toen de Amerikanen na twee atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki het Japanse keizerrijk op de knieën kregen, bezetten zij het Koreaans schiereiland en gaven zij de noordelijke helft aan hun bondgenoten van dat ogenblik, de sovjets. Een geschenk dat zij zelfs niet gevraagd hadden.
De Koreanen hadden op dat ogenblik in hun geschiedenis al 936 maal vreemde indringers moeten bestrijden en ondergingen deze eeuw een ongenadige, tientallen jaren durende, gruwelijke Japanse bezetting.


Koreanen haten politek
Koreanen haten elke politieke macht, ook de hunne, wat - samen met de Noordkoreaanse subversieve acties - geregeld de studentenopstanden verklaart. Die haat wordt in het Koreaans omschreven met Yondaejuui.
De Koreanen bekwamen pas op 15 augustus 1945 hun vrijheid ! Drie jaar later, op dezelfde datum werd de Republiek (Zuid) Korea uitgeroepen. De sovjets bombardeerden in hun deel van het land echter hun - door Stalin geïmporteerde en opgeleide - marionet Kim Il-sung tot dictator.
Tussen 1950 en 1953, na een invasie door het Noorden, woedde een bloedige burgeroorlog, waarin ook 118 Belgische vrijwilligers sneuvelden.
Uiteindelijk ondertekende het Noorden een "wapenstilstand" - géén vrede - met... de Verenigde Naties. En niet met Zuid Korea!
Beide Korea's leven nog altijd op oorlogsvoet. Tussen beiden, op de 38ste breedtegraad, ligt niet de grens tussen twee landen, maar de grens van de vrijheid.
Het zuiden verrichtte, ondanks nog steeds voortdurende communistische subversieve activiteiten, economische én sociale wonderen en groeide van een ontwikkelingsland uit tot een industriële natie. Een Aziatische tijger om "U" tegen te zeggen. Eén van de grondleggers hiervan is Kim Woo Choong, de stichter van Daewoo. Een woord dat in onze taal "het grote universum" betekent. Hyundai, zijn grote concurrent, betekent daarentegen letterlijk "toekomst".


Nauwe banden met de islam
Zuid Korea, dat sedert 1945 en nu niet altijd een pareltje van de democratie en de onkreukbaarheid was, onderhoudt diplomatieke betrekkingen met meer dan 140 landen. Sinds 1980 zelfs met het Libië van Muamar Kadafi.
Korea, dat zelf een grote christelijke minderheid huisvest, onderhoudt zéér nauwe banden met vrijwel alle islamitische landen. Het levert technologie... en een ervaren mankracht met duizenden gastarbeiders. Het bouwt havens, wegen, buildings, waterprojecten en havens in een Midden-Oosten, dat meer vertrouwen koestert in een vriendelijke Aziatische tijger dan in de westerse industriële landen, voor wie economische macht gelijk staat met politieke wereldmacht.
Korea leeft tevens met een prachtige natuur en een enorm rijk historisch verleden, dat door de ongewenste genodigden helaas dikwijls werd platgebrand of verwoest.
Eeuwen geschiedenis en eeuwen bezetting bieden ons "Het Land van de Vredige Ochtend".


Kinderen van beer en zwarte tijger
In Zuid Korea leven vrijwel alleen ...Koreanen, afstammelingen van een oorspronkelijke bevolking die zou bestaan hebben uit inwijkelingen uit Maleisië en Mongolië.
Volgens de mythologie stamt de Koreaan af van de zwarte beer en de tijger.
De enige minderheid van enig belang vormen de 30.000 Chinezen (op een bevolking van 45 miljoen). De doorsnee Koreaan heeft vooral Mongoolse Mantsjoetrekjes, maar is groter en bezit een lichtere huidkleur. Vermoed wordt dat dit een gevolg is van de Mongools-Maleisische rassenvermenging.
De bevolkingsdichtheid bedroeg in 1993 al 449 per km², één van de grootste gemiddelden ter wereld. Een vergelijking: Korea is driemaal groter België, maar telt vierenhalf meer inwoners! De meeste Koreanen leven langs de westkust (Seoul inbegrepen) en in het zuiden. Sedert de jaren zestig kon de bevolkingsaangroei worden verminderd tot 1,6 % per jaar. Drie Koreanen op vier leven in stedelijke kernen.
Sinds de scheuring met het Noorden kwamen er na Wereldoorlog II nog 4 miljoen inwijkelingen over de grens. Daarentegen volgde er een belangrijke migratiegolf van Koreanen naar Japan en de Verenigde Staten.  Hoeveel vrienden bezit ik ?
  Het water, de stenen, de dennen,   de bamboe...
  En daar is de maan, die boven de   oostelijke heuvel uitstijgt
  Stop ! Vijf vrienden volstaan
  º
  Yun Do  Na tien jaar werken
  Heb ik een huis gebouwd, negen vierkante   meter groot, met een rieten dak
  Drie vierkante meter voor mij, drie vierkante   meter voor de maan
  En drie vierkante meter voor de zuivere wind
  Vermits er nu geen plaats meer is voor de   bergen en de rivieren
  Heb ik ze vlakbij mijn huis gehouden. Bij mij
  º
  Cho SunKOREA
Main PageAFRICA
AFRIKA
AMERICA &
CARIBBEAN
ASIA - AZIE
MID. EAST
AUSTRALASIA
& PACIFIC
EUROPE
EUROPA
ARCTICA
ANTARCTICA
PEOPLE
VOLKEREN
NATURE BEAUTY
NATURE FURY
PLEASURE
GENIETEN
RELIGIONS
GODSDIENST
MONUMENTS & CASTLES
HISTORICAL
VIP's
TRAVEL & TRANSPORT
WORLDLINKS
all countries
WV
WORLD
BUSINESS TRAVEL
HOLIDAY HOUSES


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed