1 World 2 Travel
Moskou
Maslenitsa
Folklore, carnaval en caviar als nieuwe lokkers
Zet je feestneus op en kom in februari een flensje in Moskou eten

Een pannenkoek moet rond zijn. Dat heeft Moskou ondervonden nadat het besloot de grootste ter wereld af te leveren. Het Moskovitisch flensje was wel 150 vierkante meter groot, maar krijgt geen plaats in het Guiness Book of Records omdat het rechthoekig van vorm was. De organisatoren van Maslenitsa, het pannenkoekenfeest, kregen echter onvoldoende Roebels toegestopt voor de aanmaak van een reusachtige ronde pan.

De pannenkoek moet een nieuw toeristisch argument van de Russische hoofdstad worden. Hij speelt in het . Maslenitsa Festival. al eeuwen een rol in volkse en religieuze feesten, maar is voortaan ook gekoppeld aan carnaval. Grigory Antyufeyev, hoofd van de stedelijke dienst toerisme, wil zo de aantrekkingskracht van het festival vergroten om tijdens een toeristisch kalme periode meer buitenlanders tot een verlengd weekeind Moskou aan te sporen.
Maslenitsa is al een heidense traditie sedert de Middeleeuwen. De bevolking viert hiermee het einde van de winter en het begin van de lente. In de 16de eeuw riep de Russisch Orthodoxe Kerk, in de hoop de ongelovigen te kunnen kerstenen, Maslenitsa uit tot een religieuze hoogdag, als aanloop naar het zeven weken durende Vasten-feest en de Paasdagen. De gebeden volgen echter op Vergiffenisdag nadat de feestneus is opgezet.


Alleen pech van die sneeuw
Russen zijn geen carnavalvierders zoals die van Aalst, Venetië of Rio. Geen stoet der stoeten voorlopig, weinig maskers of verkleedpartijen. Wel een rijkdom aan dans, theater, muziek en folklore, dikwijls aangepast aan beatritmen. Vuurwerk en de verbranding van boerinnen in stro vormen het orgelpunt van de festiviteiten. Maslenitsa wordt een week lang op verschillende pleinen van de stad gevierd.
Dit jaar zamelde Antyufeyev één miljoen dollar in voor organisatie en promotie van het festival dat op termijn zou moeten uitgroeien tot een concurrent van de internationale carnavalvieringen.
Maslenitsa groeide weliswaar uit de Russische folklore, maar moet als volkse traditie tevens buitenlanders kunnen aanspreken, benadrukt de bevallige . Oksana Rebrik. , directrice van Maxima Communications: . ”Russen houden van feesten en tijdens dit flensjesfestival kunnen zij zich carnavalesk uitleven… Alleen pech dat de dichte sneeuw dit jaar achterwege bleef. Volgend jaar zal het lukken, dan valt Maslenitsa in februari” . .
Nu was de publiciteit vooral naar de pers toe gericht. Volgend seizoen wordt met de promotiepijlen op de toeristen gemikt.


Anonieme restaurants
Meteen zullen reizigers kunnen vaststellen dat er in Moskou veel veranderd is. De in 1147 gestichte stad oogt moderner en een belangrijk investeringsprogramma leidt tot een snelle restauratie van vele gebouwen. Kerk en staat leven gescheiden, maar toch komt de overheid tussen voor de verfraaiing van diverse religieuze gebouwen en monumenten.
De stad telt nu 100 sterrenhotels en 1000 restaurants waarin je kunt proeven van alle keukens ter wereld. Op de meest onverwachte plaatsen treft je die kleine, gezellige restaurantjes of bars en café’s aan. Zonder schreeuwerige neonreclame, zoals de onvermijdelijke McDonald’s. We vonden er toevallig zelfs eentje achter een wankel afschilferend houten deurtje zonder bel of enig opschrift. Beneden de trap lagen de gezelligheid en heerlijkheid zelve.
In één van die sterrenhotels – het duurste vermoedelijk – overnachtte Ecclestone, de baas van . Formula-I. . De bedoeling is duidelijk. Ja, Moskou wil in 2003 zijn Formula-I ren lanceren in de regio van . Nagatino. . Ecclestone zou ermee instemmen, vertelt toeristisch directeur Antyufeyev, en dat betekent zeker weer 100.000 toeristen meer. Ook de frequentie van festivals en artistieke evenementen gaat in stijgende lijn. Maslenitsa is er maar eentje van ‘om het dode seizoen levendig te maken’.


10.000 verkeersborden te vertalen
Moskou is vooral rustiger en veiliger geworden. Er zijn geen onveilige districten meer. In de winkelwandelstraat . Arbat . kun je in alle rust shoppen en afdingen, al merk je aan elke rood gezwollen neuzen die bij waggelende lichamen behoren, dat het alcoholisme niet helemaal is teruggedrongen.
In Moskou is er opvallend veel blauw op straat en de patrouillevloot van de politie loopt van Lada tot BMW. En mocht het toch nodig zijn: het alarmnummer 112 van je gsm werkt ook hier!
Vorig jaar ontving ‘Moskva’ 1,7 miljoen niet-Russische toeristen. Een stijging met 15 procent. Gemikt wordt op 5 miljoen in 2010. s’ Lands bewoners zelve waren goed voor 8 miljoen. Ruim de helft van de niet-Russische bezoekers bestaat uit individueel reizenden.
Er is echter werk aan de winkel om het westerse toeristen aangenaam en gemakkelijk te maken. Straatnamen vind je bij voorbeeld alleen in . Cyrillisch . letterschrift. . Ruim 10.000 verkeersborden en straatnamen zullen worden aangepast. , onderstreept Antyufeyev. Wat de onmetelijke bureaucratie in zijn land betreft, zegt hij een ietsje wanhopig: . ik laat geen kans voorbijgaan om er de ministers op te wijzen dat dit niet goed is voor het toerisme. Voor Schengen-landen werd het uitreiken van visa al versoepeld. Wij vragen ook dat de aanschafprijs zou verminderen. Op het vliegveld komen er eveneens afzonderlijke loketten voor westerlingen. .


Kruispunt China - Byzantium
Moskou huisvest op een oppervlakte van 1000 vierkante kilometer bijna 10 miljoen ingezetenen. Jaarlijks komen er 400.000 vierkante meter woonruimte bij.
Toen de stad – als een kruispunt op de handelsroute van Byzantium naar China - door prins . Yuri Dolgoruky . gesticht werd, had de orthodoxe godsdienst hoogtepunt bereikt.
Ondanks 70 jaar communisme zijn 80 procent van de 147 miljoen Russen christen, onder wie 90 procent orthodox. Het land telt 15 procent moslims.
Dit verklaart meteen de rijkdom aan prachtige orthodoxe binnen de muren van het statige rood ommuurde Kremlin, dat velen in de eerste plaats doet terugdenken aan Stalin en C°. De eerste gebouwen dagtekenen uit de 14de eeuw. Hier toefden vrijwel tsaren, mijmer je, terwijl de gids rustig naar de verdieping wijst waar . Putin . zijn bureau heeft. De congreshal met 5000 plaatsen die . Nikita Krushchev . liet bouwen, werd aan het ballet geschonken.


Kathedralenplein van Kremlin
Enkele merkwaardigheden binnen de muren zijn ‘de nooit gebruikte dingen’. Een 6,4 meter hoge klok van 200 ton, die 40 kilometer ver zou weergalmen. Ze brak ten dele en kon niet meer opgehangen worden. En het grootste kanon van Rusland, een gift van St. Petersburg om het Kremlin te beschermen. De loop heeft een diameter van 89 centimeter en het ‘ding’ weegt 40 ton.
Vlakbij prijken op het ‘kathedralenplein’ drie kerken naast elkaar. Eén diende voor de privé-missen van de tsaren, één voor de kroning en één is een ware schatkamer aan ikonen.
Leuk om weten is dat één van de orthodoxe tempels gebouwd werd door een rooms-katholiek architect uit Bologna. Een andere ware schatkamer is het . Armory Museum . met onder meer de staatsiekoetsen van de tsaren.
Betreurden de verantwoordelijken van Maslenitsa het achterwege blijven van de sneeuw dan genoten wij des te meer van de blakende zon die het Rode Plein overspoelde en het goud, groen en andere felle kleuren van. St. Basil’s Cathedral . scherper accentueerde. Pal over de rode Kremlinmuur en het Leninmausoleum schittert achter de gevels van het vroegere grootwarenhuis Gum d het nieuwe kapitalisme. De staatswinkel werd omgebouwd tot een aangename winkelgalerij met de duurste merkkledij. En geld is er in het nieuwe Rusland, aan het winkelende volkje te zien. Alleen de toiletdames moeten daar nog klantvriendelijkheid leren: . “Eerst betalen. Zes Roebel.”, mompelde ze nors. .


Een kerkhof als trekpleister
Peis en vree, ver weg van de files die Moskou herleidden tot één Welriekende Dreef, zoek je natuurlijk op het kerkhof. Novodevichye is de aangewezen plek, het . Père Lachaise . van Moskou. In deze. “Wie is Wie onder de Grond” . wandel je voorbij alle groten die niet werden bijgezet op het Rode Plein, van theaterdirecteur . Nikulin. , Stalins echtgenote . Svetlana Alliluyeva. , componisten . Sergei Prokofiev Dmitry Shostakovich. , auteurs . Ilya Erenburg, Nikolai Gogol, Anton Chekov. tot . Nikita Krushchev. . Het aanpalende gelijknamige klooster behoort tot het bezoek.
Aan de overzijde van de Moskva rivier troont in het park Kolomenskoye tussen enkele kerken de houten woning van tsaar . Peter de Grote. . Hier ontwierp hij zijn Russische vloot die vooral Fransen, Zweden en Turken pijn zou doen.
Een “must” in de hoofdstad is, benevens het beroemde . Pushkin Museum. , alleszins een wandeling doorheen . Tretyakov Gallery. , voorheen eigendom van de gelijknamige handelaar die zijn verzameling aan de stad schonk. Een enorme oppervlakte is dit museum waarin je niet alleen verbaasd staat van de reusachtige collectie ikonen, maar ook begeesterd geraakte door impressionante Russische impressionisten, zoals . Serov, Korovin, Sapunin . en vooral . Sarian. , een Armeniër die Picasso én Matisse evenaart.
Merkwaardig in Moskou is dat afbeeldingen en beelden uit het rode verleden overleefden. Zij maken deel uit van onze geschiedenis, zeggen de Moskovieten terecht. En meteen kan je nog altijd ‘dag’ zeggen tegen ‘vadertje Stalin’, de superschurk uit het begin van de vorige eeuw.
Hij moest het weten dat zijn nazaten toeristen nu zelfs rondleiden doorheen de bureau’s van wijlen zijn beruchte veiligheids – en spionagedienst, de KGB.


Moskou Metro Kunst

Bureaucratie
Groeit Rusland snel uit tot een moderne natie dan blijft tenminste één communistische ziekte nazinderen: een onmetelijke, irriterende bureaucratie. Wil Rusland meer toeristen dan zal terzake snel en drastisch moeten worden ingegrepen. Enkele voorbeeldjes die ons als journalist én genodigde te beurt vielen:
Het visum: uren aanschuiven op consulaat of ambassade en een waslijst vragen, in tweevoud in te vullen. Kostprijs… € 105!
Grenscontrole: ruim één uur in de rij, voorkruipers bij de vleet, en verwacht geen glimlach van de beambte.
Hotel: paspoort afgeven en het is pas ’s anderendaags terug beschikbaar. Je hebt het nodig om Roebels te kopen.
Vertrek: waar is je aangifte van je deviezen? Welke aangifte? Er was ons niets gemeld, niets gevraagd, geen document overhandigd. Alles wordt doorzocht, alle geld ontnomen. Een vriendelijke bemerking dat we hier staan “op uitnodiging om Moskou te helpen promoten” kon via een bijgeroepen overste de zaak in der minne helpen regelen.


Russische flensjes
Een pannenkoek kun je in Moskou op verschillende manieren eten. Niet alleen met boter of honing. Wie zulks lekker vindt, kan hem bij voorbeeld vermengd met boerenworst verorberen. En vermits we in Rusland zijn, kan je tevens genieten van flensjes met caviar.

Geen luchtmonopolie
Rusland stapte na 70 jaar communisme resoluut over naar de vrije markteconomie. Dat geldt eveneens voor de vliegtuigmaatschappijen, verduidelijkt Antyufeyev, op de vraag of low fare maatschappijen welkom zijn in en naar Moskou:
“De maatschappijen moeten daar zelf over beslissen. Hier heerst de vrije concurrentie”.


Moskou Gids
Russian Life Publishing House gaf in opdracht van het Moscow Governement Committee voor Tourism een schitterende zeer degelijk geïllustreerde gids over de stad uit “Moscow gold-domed” Hij kan worden aangevraagd via de dienst toerisme.


RUSSIA
Main Page

©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text or pictures for commercial purposes will not be allowed