Make your own free website on Tripod.com

WV-WORLD
the small travel info giant

Egypte
Steden en sites


CAIRO & GIZA
het Wereldwonder van piramiden en sfinx

Tot de grote Egyptische erfenis behoren de piramiden van Giza (één van de zeven wereldwonderen). Al 4500 jaar bewaakt de Sfinx de piramide van Chefren (zoon van Cheops) te Giza.

De piramiden van Giza dagtekenen uit de periode van 2589 tot 2530 voor onze jaartelling.
De Sfinx is 73 meter lang en 20 meter hoog en stelt Chefren voor met het lichaam van een leeuw, symbool van de angstaanjagende kracht van de vorst. De piramide zelf is de best bewaarde van allen.
Ze bevat ook nog de dodentempel langs de oostzijde, de lange weg die van het Nijldal naar het complex leidde en bovendien de tempel zelf in het dal waarin de farao gebalsemd werd.
De derde piramide is die van Mykerinos, zoon van Chefren. Zij is half zo groot als de Grote Piramide van Cheops.


Grote Sfinx
Lange tijd werd aangenomen dat dit gezicht van een mens op het lichaam van een leeuw Chefren voorstelde. Nu neigt men eerder naar de theorie dat het een bewaker van de zonnetempel was, die ten oosten van de piramide van Cheops stond.
De sfinx is 57 meter lang en 20 meter hoog. Tussen haar klauwen staat de kalkstenen Droomzuil van Tuthmosis IV. Hierop wordt diens droom verteld, die hij had in de schaduw van de Sfinx, waarin hij met de zonnegodHarmakis (Horus aan de horizon) zou vereenzelvigd zijn.


Cheops
De graftombe van Cheops was bijna 147 meter hoog en haar oorspronkelijke lengte bedroeg 230,38 meter, de hoogte 146,59 meter.
In de middeleeuwen werden vrijwel alle Egyptische piramides als steengroeven gebruikt, zodat de lengte kromp tot 227,5 meter en de hoogte tot 139 meter. Een piramidale steiger toont de bezoeker nu de oorspronkelijke hoogte van het bouwwerk.
De stenen voor de bouw ervan werden uit alle landsdelen aangevoerd met behulp van sleden en rollers. De rotsblokken wogen twee tot drie ton.
Via taluds werden zij omhoog gehesen en, volgens Herodotos, werden voor het laatste gedeelte hefbomen ingezet. Hij maakt gewag van 100.000 arbeiders, maar volgens recentere wetenschappelijke berekeningen hebben hier 20.000 mensen gedurende 20 jaren gezwoegd.
Meer dan twee miljoen uitgehouwen steenblokken werden gebruikt en de piramide heeft een omvang van 2,6 miljoen vierkante meter.
De diagonaal loopt precies noordoost-zuidwest. De doorgang naar de 35 meter diepe graftombe is afgesloten. Het complexe systeem van gangen had naar alle waarschijnlijkheid religieuze achtergronden.
De Grote Galerij heeft als afmetingen 47 x 1 (2) x 8,5 meter. Op een hoogte van 43 meter bevindt zich de Koningskamer, waarvan de muren met rood graniet zijn bedekt. Daar staan granieten sarcofagen.
De mummie van Cheops werd nooit gevonden.
Ten oosten stond ooit een Dodentempel, waarvan alleen de grondvesten bewaard zijn gebleven.
Vlakbij de piramide werd in 1954 ook een cederhouten boot opgegraven, die bestond uit 1224 stukken. Verderop liggen de Koninginnepiramiden en in de oostelijke begraafplaats zijn de reliëfs van het graf van koningin Meresanck II, de echtgenote van farao Chefren, te bewonderen.Nog de grootste zonder haar top

De 'Grote Piramide' van Cheops bevat een oppervlakte van 52.000 vierkante meter en 6 miljoen ton steen. Zij is 147 meter hoog (hoger dus dan de Antwerpse kathedraal) en de enige toegang ligt 17 meter hoog in de noordelijke wand.
Deze piramide werd voltooid in 2580 Voor onze jaartelling. Oorspronkelijke hoogte 146,5 meter, het piramidion (top) ging verloren. Basiszijde 230 meter. Naar schatting waren 4000 man gedurende 30 jaren vereist om 2,3 miljoen steenblokken op hun plaats te brengen.
Elk steenblok weegt gemiddeld 2,5 ton. Inhoud 2.568.000 kubieke kilometer. Volgens hedendaagse berekeningen en middelen zouden nu 405 mannen deze klus in 6 jaar klaren.
De piramide van Chefren werd in 1995 nog voor een periode gesloten omdat de stenen wanden binnenin werden aangetast door de ademhaling van de zowat 3000 bezoekers per dag.Chefren

Van deze tombe is de kalkstenen top goed bewaard gebleven. De sterkere stijgingshoek - meer dan 53 graden - geeft de indruk dat zij groter is dan die van Cheops. De basislengte is echter 215,25 meter en de hoogte 143,5 meter. De hoogte kromp echter tot 136,5 meter. Het grafcomplex is hier goed bewaard gebleven.
Rondom de piramide liep ooit een 10 meter breed overdekt pad. Van de Dodentempel blijven er enkele grote blokken over. De Daltempel was indertijd verbonden door een passage in kalkstenen muren van een halve kilometer lang. Deze tempel lag naast het vruchtbare Nijlland. Twee sfinxen bewaakten hem.
Het beeld van de zittende koning met de Horusvalk werd gevonden in een open schacht van een voorvertrek. Het beeld staat nu in het Egyptisch museum van Cairo. Vermoed wordt dat het één van de drieëntwintig beelden in de zuilenhal was.


Mykerinos
Mykerinos was de zoon en opvolger van Chefren toen de zonnecultus groeide. Zijn bouwsel is veel bescheidener met een omtrek van 102,2 meter op 104,6 meter. De hoogte bedraagt slechts 66 meter.
In 1837 werden hier de resten gevonden van een mummie, waarschijnlijk die van Chefren. De basalten sarcofaag die aangetroffen werd, zonk samen met het schip dat op weg was naar Engeland.
Aan de zuidkant prijken nog drie kleinere piramiden en overblijfselen van een dodentempel.
Mykerinos was minder wreed en minder autoritair dan zijn voorgangers. De Griekse geschiedschrijver Herodotos heeft tweeduizend jaar later de loftuitingen waarmee zijn volk hem toen nog eerde, opgeschreven. Het einde van zijn periode wordt gekenmerkt door persoonlijke tragedies: de dood van zijn zoon, en een voorspelling dat hij niet langer dan zes jaar te leven had.
Herodotos schreef het volgende:
'Men moet weten,' dat toen zijn einde eenmaal aangekondigd was, Mykerinos een groot aantal lampen liet maken. Zodra het donker werd, liet hij ze allemaal ontsteken, en begon hij dag en nacht te drinken en gaf hij zich onophoudelijk over aan allerlei heerlijkheden, al wandelend op de aarde en tussen de beplanting, om zo van de nachten dagen te maken, en van zes jaar twaalf jaar.'
Misschien dat dit merkwaardige einde van zijn regering er de oorzaak van is dat het begrafeniscomplex van Mykerinos nooit is voltooid.


Cairo, wijken en geschiedenis


Blikvangers in Cairo
INDEX
Steden

EGYPTE
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed