1 World 2 Travel

PATAGONIA


Buenos Aires
Buenos Aires Sites
Patagonia
Vuurland - Tierra del Fuego
Malvinas - Falklands
Eilanden
Iguaçu Falls

Een Fransman wou hier Koning worden

Dit 777.000 km² (bijna 26 maal België) grote, vooral Argentijnse, gebied ligt oostelijk van de Andesflanken en zuidelijk van de Rio Colorado. Het strekt zich uit tot Tierra del Fuego.
Schapenfokkers staan hier in voor de economische activiteiten. Magellan ontdekte het gebied.
Van 1895 tot 1897 verwierf de Zweedse geograaf Nils Otto Gustaf Nordenskjöld (1869-1928) hier tijdens een expeditie nieuwe kennis inzake ijsgeologie. Nadien zette hij zijn onderzoeken verder op het nabijgelegen Antarctica.
In 1902 werd Patagonia verdeeld onder Argentina en Chile.

Het koninkrijk Araucania

Het heldhaftig en onverbiddelijk verzet van de Mapuche tegen Spanjaarden en kolonisten inspireerde Aurélien-Antoine de Tounens tot de stichting van het Koninkrijk Araucania. Zo wilde hij alle indianen van Patagonia verenigen om tegen de legers van Chili en Argentina te strijden.
Tounens kwam in 1859 op Chileens bodem en verkreeg contact met de lokale Mapuche lonko (chef) Manil. Die nodigde hem in zijn stam uit.
Manil sterft echter eer de Tounens het dorp bereikt, maar liet zijn volk wel de boodschap na dat een gebaarde vreemdeling hen kwam redden.
Quilapan, de opvolger van Manil, verwelkomde de Tounens en beiden lukt het stilaan de indianen te verenigen.
Chili wordt ongerust en spant een hinderlaag waarin de Tounens, mede door het verraad van zijn secretaris, intrapt.
Hij wordt opgesloten in Los Angeles, ten zuiden van Concepcion, en vervolgens het land uitgewezen. In 1878 sterft hij in Zuid-Frankrijk.
Bijna waren de Mapuche de enige indianenstam ter wereld, die zijn vrijheid bewaarde.


ARGENTINA
Main Page
...

ZUID-AMERIKA
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed