Make your own free website on Tripod.com
1 World 2 Travel
Argentina
Politiek, administratief & defensie
INDEX
NOTENDOP
INTRODUCTIE
LANDSCHAP
ANDES & RIVIEREN
KLIMAAT
FAUNA
POLITIEK
ECONOMIE
GESCHIEDENIS
HISTORISCHE FIGUREN
GASTRONOMIE
TAAL & VOLK
CULTUUR & RELIGIE
COMMUNICATIE
STEDEN & SITES
SPORT
PRAKTISCHE REISTIPS
WOORDENBOEK
LINKS
ZUID-AMERIKA
Republica Federal
Argentina is een federale republiek, die bestaat uit 24 provincies, 1 federaal hoofdstedelijk district (Buenos Aires) en 1 nationaal territorium, dat Tierra del Fuego omvat, evenals het deel van Antarctica en de zuidelijke eilanden waarop Argentina aanspraak maakt. Het land kent een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht sedert de militaire junta verdreven is.

De president en zijn mannen
De president wordt onrechtstreeks verkozen. Zijn mandaat geldt voor zes jaar en hij kan niet voor een tweede ambtstermijn worden herkozen. Volgens de grondwettelijke bepalingen moet de president van het land een rooms-katholiek zijn.
De president wordt bijgestaan door een vice-president en een regeringsraad. De wetgevende macht is verdeeld over een huis van afgevaardigden en een senaat.
Die taakverdelingen en de federale structuur van het land waren al vastgelegd in de Grondwet van 1853.

Zij gaf (en geeft) de president ook de macht alle parlementaire werkzaamheden en burgerlijke vrijheden op te schorten en een staat van beleg uit te roepen wanneer de belangen van de staat dit dringend vereisen.
Van deze bepaling werd in de Argentijnse geschiedenis al herhaaldelijk misbruik gemaakt


Wetgevers en rechters
Het huis van afgevaardigden telt 254 leden, die voor vier jaar rechtstreeks worden verkozen. In de senaat zetelen slechts 46 gemandateerden.
De senators worden voor negen jaar verkozen door provinciale gekozenen. Elke Argentijn, die ouder is dan 18, mag zijn stem uitbrengen.
De Argentijnse provincies verkiezen hun eigen gouverneur en wetgevers. Over de rechtspraak wordt gewaakt door het Hooggerechtshof en zeventien kamers van beroep. Er zijn ook districts- en territoriale gerechtshoven. Op provinciaal vlak werd eenzelfde systeem met eenzelfde hiërarchie uitgebouwd.


Milicia Nacional, beste van het continent Het Argentijnse leger is één van de modernste en alleszins best uitgeruste van Zuid-Amerika. Het speelde in de geschiedenis overigens altijd een belangrijke, maar zelden een mooie rol. Het heet Milicia Nacional. Alle beschikbare mannen tussen 20 en 45 kunnen voor de 14 maanden durende dienstplicht worden opgeroepen.
De landmacht telt 40.400 manschappen, de zeemacht 21.500 en de luchtmacht 8900.
De zeemacht beschikt over een transportvliegtuig, zes destroyers die raketten kunnen afvuren en een reeks kleinere schepen en onderzeeërs.
De luchtmacht beschikt over 200 gevechtsvliegtuigen.


PROVINCIES VAN ARGENTINA
(rechterkolom de hoofdstad)


MAP ARGENTINA

KUST
Buenos Aires Buenos Aires
Chaco Resistencia
Corrientes Corrientes
Entre Rios Parana
Formosa Formosa
NOORDEN
Jujuy Jujuy
Salta Salta
Santiago del Estero Santiago del Estero
Tucuman Tucuman
CENTRUM
Cordoba Cordoba
La Pampa Santa Rosa
San Luis San Luis
ANDES
Catamarca Catamarca
La Rioja La Rioja
Mendoza Mendoza
Neuquen Neuquen
San Juan San Juan
PATAGONIA
Chubut Rawson
Rio Negro Viedma
Santa Cruz Rio Gallegos

ARGENTINA
Main Page
..

ZUID-AMERIKA
Main Page


©  2001 december  copyright  vilmos  cvg   * information:   webmaster   * using this text for commercial purposes will not be allowed